Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 10. desember 2006 kl 17.30 Åpen himmel: Adventsgudstjeneste fra Ishavskatedralen i Tromsø

Åpen himmel

Adventgudstjenester fra Isahavskatedralen, Tromsø

Håp i mørketid!-Æ e fire år!
Det er det viktigste den lille jenta har å si kateketen når hun avbryter henne midt i prekenen. Her er det engasjement, glede og forventning når kateketen samler barna rundt seg under prekenen, og å være fire år er ikke å kimse av.

Jo da, barna er med i Tromsdalen kirke disse tre søndagene i advent. Barnekorene Måltrostene og Nattergalene hører til i kirken og har derfor sin naturlige plass under gudstjenestene.

Men de er ikke alene. Konfirmantene deltar også sammen med kateket Aileen Zahl og kapellan Inger Hvindenbråten. Musikalsk leder er Bengt Nordbakken. I ord og toner formidles lys og håp i mørketida.

Søndag 10. desember, 2. søndag i advent, er Menneskerettighetssøndagen, og hva er mer naturlig enn å tenne lys for mennesker som lider, som er undertrykket, og som kanskje ikke opplever den friheten som vi. At Nobel Fredspris deles ut er heller ikke glemt. At tekstleser er leder for Amnesty International i Tromsø, Hildur Kamsare, understreker at kirken går sammen med andre organisasjoner for å tenne håp for mennesker som lider. Denne søndagen er det kapellan Inger Hvindenbråten som taler.

Søndag 17. desember, 3. søndag i advent, er vann tema for adventgudstjenesten. Kapellan Inger Hvindenbråten forteller om et nylig besøk i Kenya. Der hun var har det ikke regnet på 5 år. Vann er livsnødvendig. Rent vann. Det er mange som tørster og vi må gjøre noe. Å gi denne påminnelsen like før julefeiringen er kanskje ikke så dumt. Den har også i seg en åndelig dimensjon, lengsel og åndelig tørst.

Håp i mørketida. Så kan ikke adventsgudstjenestene fått en bedre ramme. I det nordnorske blålyset reiser den vakre Ishavkatedralen seg. På høyden over Tromsøbruas fastlandsfeste, godt synlig for sjøfarende både fra nord og sør. I seg selv som et fyrlys i leia, og når den i adventstida fylles med ord og toner om lys og håp, ja, da kan det kanskje tennes et aldri så lite håp i mørketida.

NRK1 Fjernsynet søndagene 10. desember og 17. desember - begge dager kl. 17:30.

Produksjon Program riks (Tromsø).