Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 23. desember 2000 kl 11.15 Hermans historier: Kong Gustav II Adolf den store - del 2

Hermans historier: Kong Gustav II Adolf

NRK1 lørdag 23. desember kl 11.15
Hermans historie (5:5) Kong Gustav II Adolf - del 2
Engasjert konge
Herman Lindqvist fortsetter i dag sin beretning om Sveriges store konge, Gustav II Adolf, en av de aller største historiske skikkelser i Norden. Han gjorde Sverige til den dominerende makt rundt Østersjøen og kastet seg inn i 30-års-krigen med sine veldisiplinerte svenske tropper.

Det er nettopp kongens engasjement i denne krigen som behandles i dagens program. Ved siden av å være en kunnskapsrik statsmann, var kongen også en religiøs idealist.

Den utmattende krigen mellom katolikker og protestanter i Tyskland ble ført med vekslende krigslykke mellom partene. På et tidspunkt hadde svenske og finske styrker erobret over 130 større og mindre byer i Tyskland, og Gustav II Adolf var på nippet til å bli utropt til keiser.

I september 1631 slo han Tilly ved Breitenfeld i Sachsen og rykket deretter inn i Franken og Bayern. Men i mellomtiden hadde Wallenstein satt en ny hær på fote og møtte svenskekongen ved Lützen i november 1632.

Det ble et blodig slag. Kongen kom bort fra sine tropper og ble skutt i ryggen og drept. Han etterlot seg datteren Christina.

Om serien
I løpet av fem førjulsformiddager blir det gjensyn med \"Hermans historie\", en serie med glimt fra svenskenes historiske fortid, fortalt av historikeren Herman Lindqvist. Lindqvist vil på sin hyggelige og seervennlige måte fortelle om Gustav IV Adolf og Gustaf II Adolf, Sveriges fremste krigerkonge. Vi får også beretninger om Håtunaleken og om Valdemar Atterdags plyndring av Visby midt på 1300-tallet.

NRK2 har kjøpt inn fire nye episoder i serien som sendes fire dager på rad fra 1. juledag. Disse sendes i repriser senere i uka på NRK1.

NRK1 lørdag kl 11.15
Tidligere sendt 28.12.95

Svensk serie fra 1995
Forteller: Herman Lindquist
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna-marie.normann@nrk.no)