Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 25. mars 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Vi synger med Maria

Det er Maria Budskapsdag, og det betyr at det er 9 måneder til julaften. Maria skulle bli Jesu mor, men måten hun ble det på, er for mange troens store utfordring. Hva da med Maria? I "Salmer til alle tider" skal vi følge henne i tvil, i undring og lovsang:

Kvifor meg og dette store lys, kvifor meg i englars glans.
Kvifor meg, så lita og så ung, kvifor meg, så spe og grann.

Ordene er skrevet av Geirr Lystrup og er hentet fra CD-en "Stjerna i øst". Her skildrer han Marias undring, men undringen går over til lovsang. En lovsang som salmedikteren Eyvind Skeie har fanget opp i salmene "Vi synger med Maria" og "Alle kilder bryter frem i glede."

Når det gjelder den siste salmen, er den hentet fra en Radiogudstjeneste i Kongsberg kirke, og fra denne kirken går veien til selveste Fødselkirken i Betlehem. Der har Sondre Bratland vært og sang "Gammel Maria-vise".

Vi fortsetter med Sondre Bratland og "Maria-salme" som han har skrevet. Han synger den sammen med Elisabeth Andreassen. Så avslutter vi vår musikalske fortelling om Jesu mor, Maria, med Schuberts "Ave Maria".

Min salme
"Min salme" hentet fra avisen Vårt Land og i kveld er det Microsoft/Direktør for jus og samfunnskontakt i Vest- Europa, Grete Faremo som velger salme, og hennes favorittsalme er "Å leva det er å elska".

Denne salmen får tankene mine øyeblikkelig til barndommen. Men den får knivskarp konkurranse av "Fager kveldssol smiler." Disse to salmene sang vi hver eneste dag på barneskolen i Byglandsfjord.

Når jeg holder en knapp på "Å leva det er å elska", er det fordi den eldste melodien er så vakker. Vi sang mye, både salmer, folketoner og folkeviser. Såkalte oppbyggelige sanger sang vi også ofte. Det hadde både med læreplan å gjøre og at jeg hadde lærere som var glad i å synge. Selv har jeg sunget fra jeg var liten, på bedehus, i kirker og på skoler. Senere også i pop og revysammenheng.

Når det gjelder salmen "Å leva det er å elska" tror jeg at jeg sang den sist i min fars begravelse, og jeg tror at jeg kan salmen utenat.

Sverre Moe synger Grete Faremos favorittsalme.

Husk påskesalmen!
Så er det siste frist til å ønske sin favorittsalme 1. påskedag. En hel time oppstandelsesglede kl. 22.05 på 1. påskedag – søndag 8. april, så nå er det bare å sende inn sitt salmeønske, og vi tar gjerne i mot din fortelling eller opplevelse knyttet til salmen.

Salmenøtta
Riktig svar på salmenøtta sist søndag: Fagert er landet. Vinnere av salmekruset ble:

Margot Jordal fra Vossedrag, Anne Lise Breimoen fra Kristiansand og Nils Romarheim fra Vikanes.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "og folket det sukka etter ljos" hentet?

Send inn svaret og din påskesalme ved å klikke her.

Vil du skrive vanlig post, er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.

Frist onsdag 28. mars.