Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 3. mai 2001 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 3. mai kl. 19.30
Schrödingers katt

Giftige havner skal renses

Hele 24 havner og fjordområder her til lands er så forurenset av miljøgifter at det er helsefarlig å spise fisk og skalldyr derfra. Nå arbeider forskere med å finne en løsning på dette problemet. Og det skal ryddes opp.

Fra Oslo havn må 800 000 kubikkmeter bunnslam fjernes før havna blir ren.

Det er miljøgiftene PCB, tjærestoffer, tungmetaller og TBT fra båtmaling som er problemet. Dette er stoffer som er kreftframkallende. De svekker immunforsvaret og kan skade forplantningsevnen hos dyr og mennesker.

Forskernes løsning er å fjerne giftslammet og plassere det på dypt vann der det ikke kan gjøre skade. En metode for dette prøves ut nå.

Det blir mer om prosjektet i kveldens Schrödingers katt.

NRK1 torsdag kl 19.30
Blir også sendt lørdag (NRK2)

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry- Beate Molvær
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36 (hilde.ljoen@nrk.no)