Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 13. mars 2003 kl 19.30 Schrödingers katt

Gener og sykdom

Den britiske forskeren, forfatteren og foredragsholderen Tom Shakespeare debatterer de etiske sidene ved genforskning og arvelige sykdommer i Schrödingers Katt. (NRK-foto)
Den britiske forskeren, forfatteren og foredragsholderen Tom Shakespeare debatterer de etiske sidene ved genforskning og arvelige sykdommer i Schrödingers Katt. (NRK-foto)
Tom Shakespeare ble født i England i 1966 og fikk diagnosen achondroplasi. Det er en genetisk sykdom som resulterer i kortvoksthet. Sykdommen er arvelig, og han har selv fått to barn med samme sykdom. Tom er forsker og holder foredrag om de etiske sidene av den nye genforskningen. Nylig besøkte han Norge og "Schrödingers katt".

Tom skriver bøker og skuespill om temaet, og er med i foreninger og utvalg som diskuterer handikappedes situasjon. Han har studert ved Cambridge Universitet og har doktorgrad i sosiologi.

Velge vekk foster
I dag er det mulig for foreldre å velge vekk et foster ut fra genprøver. Det Tom Shakespeare er redd for er at staten eller myndighetene tar valget for deg. Dersom staten hevder at ditt barn blir en utgiftspost for samfunnet og du tar valget ut fra slike hensyn, da får vi et problem.

- Mitt handikapp er synlig sier Tom. - Men hva med alle usynlige sykdommer som kan avsløres av gentester. Vi bærer trolig alle på en potensiell sykdom. Hvor skal grensen gå?

Romfart og blåbær
Programleder Gry Molvær skal ellers følge opp programmet om monsterbølger som ble vist for et par uker siden. En av dem som forsker på slike bølger holder i dag til ved skipsmodelltanken i Trondheim.

Vi skal også se på hva som skal til for å få til en ekspedisjon til planeten Mars. Og stemmer det at blåbær reverserer aldringsprosessen?

Produsert for NRK1 av Program RIKS, Trondheim
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad
Presse: Erik Bull tlf 73881661