Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 20. mai 2007 kl 11.03 Gudstjenesten: Lavangen kirke, Troms

Radiogudstjenesten

Lavangen kirke (foto: Eirik Edvardsen).
Lavangen kirke (foto: Eirik Edvardsen).
Gudstjeneste fra Lavangen kirke, Troms
6. søndag etter påske: Joh. 15, 26- 16, 4a.

Preken kapellan Jon Syver Norbye, liturg sokneprest Christian Andersen.
Organist Corinna Stamm.

Christian Andersen (foto: Børge Nilsen).
Christian Andersen (foto: Børge Nilsen).
Norsk salmebok: 765 v 1-4 og 11-12. 943. 535. 429. 525.
Barnekor - dir. Anne Margrethe Norbye.
Alex Norbakken (sang).

Salmene er:
No livnar det i lundar
Måne og sol
Vidunerligst av alt på jord
Bli med, bli med til livet
Rop det ut med hjertets jubel

På piano: Hans Erik Børve.
Tekstleser: Alex Norbakken.
Gudstjenesten er en familiegudstjeneste i samarbeid med Nordmisjon.

Hør gudstjenesten fra Lavangen kirke 20. mai.

Gammel bibel
På alteret ligger en bibel med messingramme rundt permene og messing-spenne. Den ble trykket i 1891.

Historien bak Lavangen kirke
I 2006 feiret Lavangen kirke 115 år. Det har gjennom tidende blitt utgitt en del opplysninger om kirken og dens historie.

Jon Syver Nordbye (foto: Børge Nilsen)
Jon Syver Nordbye (foto: Børge Nilsen)
Lavangen kirke oppført av byggmester O. Scheistrøen fra Namsos etter tegning av arkitekt Nordan og vigslet 6. oktober i 1891. Selv om vigslingen fant sted høsten 1891 var ikke kirkebygget helt ferdig.

Scheistrøen var født 16. august i 1833. Han begynte sitt snekkerarbeid hos sin far der han arbeidet frem til han var om lag 30 år gammel. Etter det fikk han plass hos en dansk byggmester F. F. Schmedling hvor han bl. a. fikk undervisning i tegning og bygging av kirker.

Høsten 1889 inngått kontrakt mellom Ibestad kommune og byggmester Scheistrøen om oppføring av Lavangen kirke. Arbeidet ble påbegynt våren 1890.

Grunnsteinen ble nedlagt under kirkas alter av ordfører Peder B. Dons 11. august 1890. Sokneprest Blom holdt tale ved anledningen. Videre er det kjent, ifgl. jubileumsboka at under byggingen av kirka ble det foretatt en del forandringer i forhold til tegningen.

Altertavlen som ble satt opp i 1903 og ble gitt som gave til kirka av bygdefolket. Initiativ til denne ble tatt av Grete Hansen, født Ottesdatter, hustru til handelsmann Nils J. Hansen på Soløy.

Motivet er Jesu dåp, hvor døperen Johannes døper Jesus og en due kommer over dem. Dette leser vi om i Matteus kap. 3 og vers 16. Orginalen til altertavlen er malt av Adolph Tidemann i 1858 og finnes i Trefoldighetskirken i Oslo.

Imidlertid er det kopi av dette maleriet i en rekke kirker rundt om i landet. Hvem som har laget omrammingen til altertavlen, vet vi ikke. Det har ikke lykkes å få kjennskap til det.

På alterbordet skal ligge en Bibel med messingramme rundt permene og messingspenne. Bibelen er trykt i 1891. Kalken, disken og oblatesken kom fra gamle Ibestad kirke til innvielsen i 1891. Kalken og disken er arbeidet av sølvsmeden Kahrs i 1830 åra.

Nattverdsettet med særkalker, de to store lysestakene, to mindre trearmede lysestaker samt to blomstervaser er gitt som gaver av bygdefolket.

Lysekronene: Den minste skal være gitt ved århundreskiftet, men jeg vet ikke av hvem. Den største er gitt i 1964 av Nanny og Charleif Pedersen, Lavangsnes til minne om deres foreldre Jondine og Albert Pedersen som var av slekta til Karl Erik Harr

Nordlandsbåten "Harald" som henger i kirkeskipet. Dette er en nordlandsbåt som er gitt som gave til Lavangen kirke av Ole Martinussen, Lavangsnes. Stjerna med Kristussymbolet er gitt de senere år av en anonym giver fra Lavangen i 2004.

Brudestolene. Disse er utskåret av Andreas Nilsskog, treskjærer og kunstner fra Drevja i Vefsn. Disse ble skaffet til veie i 1936 ved hjelp av kronerulling og ofringer. I døpefonten er det fat og mugge, et arbeid som er meget pent utført. Hvem som har gitt det har en ikke klart å skaffe rede på, men en antar at også det er innkjøp av innsamlede midler.

Ut fra opplysninger som en har innhentet er det snekker Bernhardt Andberg fra Hesjevik, født i 1869 på gården Tonga på Varøy i Nærøy kommune, som arbeidet alterringen, prekestolen og døpefonten i kirka.

Ifra gammel tid stod det et "stakittgjerde" i kordøra. I og med at alterringen og det stakittgjerdet som sto i kordøra var likt utformet, antar en at det er samme snekker som utførte også dette arbeidet.

Lesepulten Når det gjelder er denne av nyere dato og arbeidet av snekker Magnar Rydningen på Lotternes.

Orglet: Da Ibestad kirke fikk nytt orgel, ble det gamle gitt til Lavangen kirke. Det ble innsamlet midler til reperasjon, og Ibestad Sparebank gav kr. 500,- og Ibestad kommune kr. 300,-. Disse pengene samt innsamlede midler ble brukt til reperasjonen. Til jul i 1907 ble det tatt i bruk for første gang.

Etter hvert ble dette orglet lite tjenlig, og arbeid med anskaffelse av nytt orgel ble igangsatt. I 1939 ble første ofringen foretatt. Det kom da inn kr. 80,63. Etter hvert kan det fart i innsamlingen og da "ny orglet" kom på plass i 1946 var det praktisk talt betalt. Det var da kommet inn kr. 20.000,-. Resten ble dekket av kommunebudsjettet.

Det orglet som vi nå har, ble bygd i 1892 av firmaet August Nilsen og levert til Melhus kirke i Trøndelag. Dette ble så skiftet ut av Jørgensens orgelfabrikk i Oslo. Det ble da solgt videre til Lavangen kirke i 1946 og tatt i bruk ved gudstjenesten 1. desember samme år.

Klokka: Etter skriftlige kilder ble den første kirkeklokka til Lavangen kirke gitt av Ibestad Sparebank i 1891. Klokka var levert av Trondheim Mekaniske verkstad og hadde en lys og kraftig klang.

Dessverre var den ikke sterk nok, og med årene fikk den en sprekk i kanten. Sprekken ble sveiset, men den holdt ikke og etter en tid ble klokka så dårlig at den ikke brukbar. Klokka ble da sendt til O.Olsen & Søns Klokkestøperi, Nauen i Tønsberg for omsmelting.

I den sammenheng foreslo sokneprest Hofli at det måtte være tekst på klokka, og foreslo at der skulle stå: "Mitt kall er å være, en tjener til Guds ære. For Lavangens folk en evangeliets tolk".

Prekestolen i Lavangen kirke (foto: Alex Norbakken).
Prekestolen i Lavangen kirke (foto: Alex Norbakken).
Utsmykking av prekestolen. Utsmykkingen av prekestolen med de fire evangelistene er foretatt av kunstneren Karl Erik Harr i 2005 og gitt som en gave til Lavangen kirke som et minne om hans mormor som kom fra Lavangsnes.

Veggtepper: Veggteppene som henger på hver side av frontveggen i kirkeskipet er
gitt av Aa kirkeforening i 1992 til kirkens 100 års jubileum.

Annet: Vedlikehold opp gjennom årene. 1981 – Høytaleranlegg m/teleslynge – Strekkmetalltrappene. Isolering av himlingen over kirkeskipet – Isolerglass til vinduene.

1982 – Brannslokkingsapparat og nødlysanlegg. 1983 – Installert toalett - montert elektrisk ringing. 1984 – Termostatstyring av el. oppvarmingen – Luftfuktanlegg – Brannsikker safe.

1985 – Isolering av kirkegulvet (tidligere leire) Nye svillstokker utvendig og dekklister. 1987 – Utvendig maling. 1988 utvidelse av dåpsrommet – rullestolrampe – Isolering av golv og himling i korpartiet (det var ikke isolasjon fra før). Nye benker til kirka som var produsert ved Andberg Snekkerifabrikk.

Lavangen kommune feirer sitt 100-årsjubileum som egen kommune i 2007.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Lavangen kirke 20. mai.