Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 21. januar 2002 kl 22.00 Dok22: Reservedelsdyra: Forskning og virkelighet

På en hemmelig organ farm

Menneskeskapte griser Menneskeskapt gris – dokumentar fra en
Menneskeskapte griser Menneskeskapt gris – dokumentar fra en "organ farm" i DOK22. (Foto: Carlton Int.)
For å lage serien ”Reservedelsdyra” skaffet britisk fjernsyn seg adgang til en såkalt ”organ farm”. På hemmelig adresse et sted i Nord-Amerika dyrkes organer fram hos griser, såkalte ”reservedeler” som skal transplanteres inn i mennesker.

I siste del av dokumentarserien ”Reservedelsdyra” (Dok22) får vi innsikt i samarbeidet mellom en ”organ farm” og et sykehus.

En verden for seg
Vi blir vitne til hvordan et transplantasjonsorgan vokser fram hos en gris med manipulerte gener. Organet blir deretter overført til en transplantasjonsklinikk, drevet av et sykehus som ligger vegg i vegg med en ”organ farm”.

Resultatene er ikke entydige, motforestillingene er mange, men alt gjøres for å helbrede alvorlig syke. Hva kan skje når menneskegener inkorporeres i grisens naturlige DNA, og modifiserte organer vokser fram som igjen transplanteres inn i mennesker? Kan en slik
praksis komme til å utløse en ny verdensomspennende trussel mot menneskets helse?

Engelsk dokumentarserie i tre deler fra Carlton International
Originaltittel: “Organ Farm” (3. del: “A World Apart”)
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
Dokumentarserien ”Reservedelsdyra” tar oss med til en hemmelig adresse i Nord-Amerika, til en såkalt ”organ farm”. (Foto: Carlton Int.)