Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 26. februar 2007 kl 22.30 Kos og kaos

Nyfamilien

Klaus Sonstad besøker bokollektivet Svanholm i Danmark hvor familiene lever som bor der ikke akkurat lever et A4-liv (Foto: Rubicon)
Klaus Sonstad besøker bokollektivet Svanholm i Danmark hvor familiene lever som bor der ikke akkurat lever et A4-liv (Foto: Rubicon)
Mine, dine og våre barn er et kjent fenomen. Sesongens siste "Kos og kaos" skal handle om nyfamilien.

I kveldens program møter vi et barn som går i samtalegruppe for skilsmissebarn.

Klaus snakker med barneforsker Kirsti R. Haaland om den gode skilsmissen, og om foreldre som ikke klarer å samarbeide.

Vi skal også besøke et kollektiv i Danmark hvor familier lever tett sammen og deler det meste.

Og kveldens gjest er forfatter Anne B Ragde.


Om serien
"Kos og kaos" er en serie i åtte deler for voksne - om barn. Temaer som blir tatt opp, er oppdragelse, barn i konsumsamfunnet, vennskap, seksualitet, barnehage og skole, forventninger fra foreldre, omsorgssvikt og de nye familiekonstellasjonene.

Programleder er Klaus Sonstad, og han inviterer gjester som snakker om ulike sider av foreldrerollen. Gjestene har vært Carl I Hagen, Trond-Viggo Torgersen, Christian Vennerød, Vibeke Løkkeberg, Jonas Gardell, Øystein Dolmen og Eli Rygg. Nå i siste program er forfatteren Anne B Ragde gjest.

Sonstad er kjent som Odin i "Are og Odin" på P3. I tillegg til sin radiokarriere har han bakgrunn som avisjournalist, og han har de siste årene hatt en spalte i Adresseavisen hvor han har skrevet om foreldre og barn.

Produsert av Rubicon Film
Produsent: Lasse Greve Alsos
Programleder: Klaus Sonstad
Presse: Erik Bull telefon: 73881661, mobil: 99599760,
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no