Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 11. mai 2008 kl 11.03 Gudstjenesten: Gudstjeneste fra Grønnåsen kirke, Tromsø

Pinse i Tromsø

Gudstjeneste fra Grønnåsen kirke, Tromsø.
Pinsedag: Joh. 14, 15-21.


Kapellan Kjersti Marie Lægdene.
Kantor Matthias Anger.

Norsk salmebok: 40b (S-97). 222. 215. 27 (S-97). 24 (S-97).
Grønnåsen kirkekor medvirker.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor: Herre Gud, ditt dyre navn og ære, I all sin glans nu stråler solen frem, O lue fra Guds kjærlighet, Gå gjennom byens rette gater og Kornet har sin vila djupt i frusen jord.

Hør gudstjenesten fra Grønnåsen kirke 11.05.08

Aktiv menighet
Menigheten er aktiv på flere områder. Det gjelder sang- og musikklivet og også den diakonale delen av menighetslivet.

Småbarnstreffet "Åpent lekested" er et tilbud til familier med barn som inviterer til et koselig samvær et par timer midt på dagen på onsdagene.

Her blir det servert kaffe og te, mens familiene selv tar med seg matpakkene sine. Og dersom barna er med på søndagens gudstjeneste, blir det holdt egen søndagsskole for dem mens høymessen pågår.

Dette gir anledning til å bli kjent med andre i menigehten. På samværene blir ulike temaer tatt opp, som f. eks. "Førstehjelp" og "Babymassasje".

For andre kan koret være et alternativ. Kirkekoret i Grønnåsen menighet sier selv de er en oppgående gruppe, - og det er vel ingen grunn til å tvile på det.

Koret består av rundt 20 sangere som kommer sammen hver tirsdagskveld.

Reportoaret spenner vidt - fra salmer til Bach-kantater, og ved siden av det vanker også "prat" og som regel hjemmelaget kake.

Grønnåsen kirke er en forholdsvis ny kirke. Den er lys, og fargene er rolige, "duse" og pastellaktige.

Kantoren har et bra orgel til sin disposisjon. Det kan komme godt med når menigehten arrangerer salmekvelder.

Det er blitt mer og mer vanlig at det nå serveres kirkekaffe på gudstjenestene. Det er også en ordning menigheten i Grønnåsen har innført.

Etter hver høymesse kan de som ønsker det, stanse igjen for en kopp te eller kaffe og slå av en prat og bli bedre kjent med folk.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Grønnåsen kirke 11.05.08