Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 14. september 2000 kl 20.30 Økotrim

Økotrim


NRK1 torsdag 14. september kl 20.30
Økotrim (1:7)

Ny sesong med økonomiske råd
Steinar Mediaas er tilbake med sitt populære program Økotrim, som i høst har fått et nytt visuelt uttrykk. Programposten gir økonomiske råd til vanlige mennesker, og i gjennomsnitt blir sendingene fulgt av en halv million mennesker. - Det viser at vi kan være til stor nytte for vanlige mennesker som møter urimeligheter i sin økonomiske hverdag, sier Mediaas.

Programlederen stiller som vanlig med en sterk redaksjon, som denne høsten har flyttet ut av det tradisjonelle studio.

Annenhver torsdag fra 14. september er reporterne Hege Grubben, Bitte Vatvedt, Sureyya Aydin og Ingar Johnsrud med redaktør Mediaas i spissen klare til å trimme seernes økonomi.

I studio sitter fortsatt et ekspertpanel som gir gode råd om det meste som har med personlig økonomi å gjøre: Jurist og pensjonsrådgiver Alexandra Plahte, jurist, økonom og dommerfullmektig i Oslo, Dag Jørgen Hveem, og jurist Tore Fritsch i Skattebetalerforeningen.

En av sendingene i høst vil bli utvidet til 39 minutter. - Det gir oss muligheter for en bredere dekning av sakene og til å ta opp litt mer konfliktfylt stoff, sier Mediaas.

Han minner om Økotrims Internettsider der seerne kan komme med innspill: www.nrk.no/okotrim

Trendskifte
Sesongens første sending presenterer blant annet tall fra universiteter og høgskoler som viser at det er en dramatisk forandring i unge menneskers valg av studier. Studenter søker seg bort fra lange og dyre studier og retter seg mot korte, yrkesrettede utdannelser ved private høgskoler, som gir god lønn, både under og etter studiet. Forskerne snakker om et trendskifte der studentene blir mer og mer prosjektorienterte.

- Det er ikke lenger like stor stas å fordype seg i mange år for å bli spesialist på et felt, en skal heller kunne litt om mye, sier forskningssjef ved TIK-senteret (teknologi, innovasjon og kultur, UiO), Tian Sørhaug.

Samtidig som det blir stadig mer populært å ta yrkesrettede studier ved private høgskoler, opplever altså flere av de offentlige, tradisjonelle studiene, som for eksempel lærerhøgskolene, studentflukt.

Staten sparer millioner
Mens offentlige grunnskoler fullfinansieres av oss skattebetalere, dekker staten bare 85 prosent av driftsutgiftene til private grunnskoler. Resten av driftsutgiftene og alle kapitalutgifter, slik som
leie av lokaler, vedlikehold og lignende, må privatskolene finansiere selv, blant annet ved å kreve

penger av foreldre. Og foreldre kan ikke en gang kreve skattefradrag for disse ekstrautgiftene. \"Økotrim\" spør om det er forsvarlig å diskriminere private skoler og foreldre som velger disse.

NRK1 torsdag kl 20.30

Bilde
Programleder Steinar Mediaas åpner døren for nok en spennende sesong i \"Økotrim\", der han fokuserer på vanlige folks økonomiske hverdag. (Foto: Ole Kaland)
Egenprodusert økonomiprogram fra Faktaavdelingen
Programleder og redaktør: Steinar Mediaas, 23042553 (steinar.mediaas.@nrk.no)
E-post: okotrim@nrk.no
Prosjektleder: Karen- Margrethe Baltzrud
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123 (siri.gronning.meyer@nrk.no)