Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 18. september 2000 kl 22.00 Dok22: Gud velsigne framtida

Dok22: Gud velsigne framtida (ttv)


NRK1 mandag 18. september kl 22.00
Dok22: Gud velsigne framtida

Ny velstand - og fattigdom

Det sies at alle som ønsker det har muligheten til å oppnå arbeid og suksess i dagens USA. Den gamle amerikanske drømmen har igjen blitt en realitet for en del av befolkningen i Statene. Nedgangstidene i 80-årene tilhører fortiden. Med 12 millioner nye jobber skapt gjennom fire år er USA inne i en periode med framgang og velstand. Men hvordan ser egentlig hverdagen ut for den jevne amerikaner?

Fransk fjernsyn har møtt noen som har lykkes og andre som ikke har det.

Det er særlig høyteknologiindustrien som har fått økonomien på sporet igjen. Denne sektoren sysselsetter omlag ni millioner mennesker i USA. Men mangelen på arbeidskraft har tvunget mange amerikanske selskap til å sikre seg nyrekruttering gjennom skyhøye lønninger og bonusordninger, som noen ganger beløper seg til 100.000 amerikanske dollar.

Dokumentaren ser også på hvordan middelklassen ofte må ha to og tre jobber for å opprettholde en fornuftig levestandard.

Men oppgangstidene har også en mørk side. Mens \"bare\" 26 millioner amerikanere levde under fattigdomsgrensen for ti år siden, er dette tallet steget til 36 millioner i dag. Programmet viser hvordan noen ikke er i stand til å møte sine mest fundamentale behov og ikke en gang kan betale en bussbillett for å komme på et jobbintervju.

NRK1 mandag kl 22.00

Fransk dokumentar ved Marathon International
Regi: Corinne Savoyen
Norsk kommentar: Christian Borch
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364 og Siri Grønning Meyer, tlf. 23048123(siri.gronning.meyer@nrk.no)

Bilde
Mangelen på arbeidskraft i USA har tvunget mange amerikanske selskaper til å sikre seg nyrekruttering gjennom skyhøye lønninger og bonusordninger. Samtidig lever millioner av amerikanere under fattigdomsgrensen.