Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 4. mai 2003 kl 10.15 Sanggudstjeneste fra Vår Frue kirke, Trondheim

Den gode hyrde

Midt i Trondheim sentrum ligger byens eldste bevarte sognekirke, som et vitnesbyrd om levd liv i ulike tidsepoker. Vår Frue kirkes beliggenhet gjør den velegnet for Bymisjonens arbeid. Nå er det gatefolkets levde liv som får plass i dette gamle kirkebygget.

Regelmessige nattverds- og gudstjenester, suppeservering og varmestue; kirken er en åpen bykirke der også Kirkens SOS har nattåpent et par ganger i måneden.

Varme og omsorg
Det eldgamle bibelsitatet "Den gode hyrde" rommer alt det kirkerommet byr på av omsorg, varme og nestekjærlighet. Spesielt den gamle Davidsalmen, salme 23, har et språk og innhold som også gatas folk vet hva inneholder. Med denne bakgrunnen får sanggudstjenesten ny mening. Gjennom tekstlesing av Marit Selfjord og Tor Singsaas blir ord som omsorg og kjærlighet utdypet og satt inn i en tidløs og evig sammenheng.

Trondheim kammerkor dirigert av Norunn Illevold Giske følger opp med vakker korsang. Det blir rett og slett en samklang av ord og toner.

Egenprodusert gudstjeneste fra Trondheim
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53