Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 3. september 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Harry og Ivar finn opp kruttet!" (6:10)

av Ivar Mæhle.

Historien om Harry og Ivar fortset.

Det er ikkje lett å finne opp noko som
ikkje er funne opp før. Men, Harry og Ivar
MÅ ha pengar til husleiga.
Ivar har forresten ein idè om å lage nokon
spesielle sko...

Morten Espeland fortel.

Tidlegare sendt i 2003.