Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 21. oktober 1999 kl 23.00 Best i verden

Best i verden (ttv)


NRK2 torsdag 21. oktober kl 23.00
Best i verden (6:9)

Fysiske og psykiske grenser

Temaet i \"Best i verden\" i kveld er \"fysiske og psykiske grenser\". Vi møter blant andre indiskfødte Sampda (19) som kom til Norge sammen med foreldrene sine da hun var 11 måneder gammel. Nå lever hun i et slitsomt krysspress fra to kulturer og føler at hun aldri vil være helt norsk eller helt indisk.
- Jeg er glad for å være i Norge, men egentlig er jeg litt forbannet. Det var ingen som spurte meg om jeg ville flytte til et land der jeg ikke ville bli akseptert for den jeg er, sier Sampda. Som mange andre ungdommer med innvandrerbakgrunn har hun problemer med å føle seg hjemme i det norske samfunn.
- Jeg er sånn som ser bort på gamle damer og tenker: Jeg må være forsiktig. Gjør jeg noe rart nå, så synes hun at alle de indiske eller utenlandske naboene hennes er rare. Jeg må prøve å være forsiktig.

Håper på status som urbefolkning.
Mats-Peter er 24 år og en av Sveriges 20.000 samer. Familien hans har vært reingjetere i generasjoner, og nå har Mats-Peter og broren tatt over driften. Men de går en uviss tid i møte. Økende rovdyrstamme og stadige konflikter med skogindustri og landeiere gjør at samene føler seg trengt i et hjørne.
- Når samenes interesser stilles opp mot svenskenes, må alltid samene gi seg, sier Mats-Peter.
Hvis reinnæringen skal overleve og ikke bare være en turistattraksjon, må noe gjøres. Regjeringens unnskyldning for hvordan samene er blitt behandlet i Sverige i hundrevis av år, holder ikke lenger for Mats-Peter. Han vil at samene skal få status som urbefolkning. Hvis det skjer, håper han at de får utvidet selvbestemmelse.

Drømmer om et selvstendig Grønland
Også Aviaja (24) fra Grønland føler at befolkningens interesser ikke blir ivaretatt. Hennes kjærlighet til landet sitter dypt, og hun drømmer om et selvstendig Grønland. På skolen lærte hun at Danmark var hele verden, mens nå oppfatter hun den gamle kolonimakten som en bitte liten prikk på globusen. Problemet er at det stadig er Danmark som setter dagsorden i landet hennes.

Om serien
\"Best i verden\" er et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsredaksjonene i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Grunntanken i programkonseptet er å se på likheter og ulikheter i ungdomskulturen i Norden.
Hvert av programmene har ett tema, som hver av redaksjonene skal belyse på sin spesifikke måte. Vi møter nordisk ungdom i deres hverdag. Gjennom dem får vi bekreftet eller avkreftet myter og fordommer vi har. Kanskje finner vi til og med noen nye å spinne videre på.

NRK2 torsdag kl 23.00

Bilde (Via Scanpix/Internett)
1) Indiskfødte Sampda (19) kom til Norge da hun var 11 måneder. Men hun føler at hun aldri vil være helt norsk eller helt indisk. (Foto: Kjetil Solhøi).

2) Aviaja Lynge (24) drømmer om et selvstendig Grønland. (Foto: Jens Haubek).

3) Mats-Peter Åstot (24) er en av Sveriges 20.000 samer. Han vil at samene skal få status som urbefolkning. (Foto: Jan Persson).

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Prosjektleder: Chris Amble, tlf. 23047354
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123