Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 13. august 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Om flaggermus og menn

Den myteomspunne flaggermusen

Flaggermusgruppa i arbeid i flaggermusenes rike (Foto: Torgeir Beck)
Flaggermusgruppa i arbeid i flaggermusenes rike (Foto: Torgeir Beck)
Flaggermusen er et sårbart dyr, og nå blir flere av de 950 artene i verden regnet som truede. Ut i naturen ser nærmere på arbeidet for å redde Norges flaggermusbestand. Kanskje får du et litt annet syn på de myteomspunne dyrene etter å ha sett programmet.

2001 ble utropt til Det Internasjonale Flaggermusåret. Ut i naturen følger Flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk Forening gjennom dette året samt arbeidet de gjør for å redde flaggermusbestandene her til lands.

Dårlige kår
Flaggermus og deres overdagings- og overvintringsplasser er fredet. Men dette hjelper lite når tiltak som fjerner insekter, moderne skogsdrifts nedhugging av hule trær og dagens byggeskikk stadig forverrer levevilkårene for verdens eneste flygende pattedyr. Flaggermusavtalen, som involverer 25 europeiske land, ble underskrevet av Norge i 1993. Den forplikter oss til å fremme interessen for dyrene, sørge for vern og overvåke artenes utbredelse.

Flaggermus-sang
For å bøte på boligmangelen til flaggermusene snekrer Flaggermusgruppa flaggermuskasser. Disse settes opp rundt om i landet, i håp om at boligsøkerne vil finne seg til rette i dem. Et annet viktig element i gruppas arbeid er å registrere forekomster rundt om i landet. Til dette tar de blant annet i bruk flaggermusdetektorer som legger ned lydene flaggermusene lager til et hørbart leie for menneskeøret. På den måten kan man skille artene fra hverandre, omtrent på samme måte som fugler kan skilles ved hjelp av fuglesang. I tillegg brukes mistnett, som også brukes til å fange og merke fugl. 12 flaggermusarter er påvist i Norge – én er karakterisert som sjelden, resten har status som utilstrekkelig kjent.

Lang fartstid
Stor entusiasme og vilje til iherdig arbeid ligger bak Flaggermusgruppas bestrebelser på å redde Norges flaggermus. Og ikke minst har de 30 medlemmene både kjærlighet til og omsorg for disse dyrene, som har en fartstid her på kloden på ikke mindre enn 50 millioner år.

Egenprodusert naturdokumentar
Programansvarlig: Hanne Cecilia Aass
Redaksjonssjef Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1 Flaggermusgruppa i arbeid i flaggermusenes rike (Foto: Torgeir Beck)
2 To flaggermus som har tatt kvelden…(Foto: Jeroen van der Kooij)
3 Den er søt, ikke sant? Flaggermusene har vært på kloden vår i 50 millioner år (Foto: Jeroen van der Kooij)