Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. desember 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Stopp innføringen!

Ut i naturen: Stopp innføringen! (ttv)


NRK1 tirsdag 5. desember kl 19.30
Ut i naturen: Stopp innføringen!

Den ukjente invasjonen

Hva har mink, kanadagås, kongekrabbe og lakseparasitten gyrodactylus salaris til felles? Jo, alle er arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur. Spredning av fremmede dyre- og plantearter regnes som trussel nummer to mot biologisk mangfold. Bare ødeleggelsen av naturområder er en større trussel. Likevel er denne snikende miljøkatastrofen nesten ukjent.

De fremmede artene kan være alt fra dyr, fugler og fisk til planter, parasitter og bakterier. Noen har vi med vitende og vilje satt ut i norsk natur, slik som kanadagåsa. Andre har rømt fra oppdrettsfarmer slik den nordamerikanske minken har gjort. Andre igjen har fulgt med som nissen på lasset når vi har importert andre arter. Lakseparasitten gyrodactylus salaris kom for eksempel med lakseyngel importert fra Sverige. Parasitten er siden spredd til et 40-talls elver i hele Norge. Den har ødelagt villaksstammene våre, og forsøkene på å bli kvitt den koster millioner av kroner.

Ballastvann og akvarier
Atter andre har kommet som blindpassasjerer i ballastvannet på skip. Skip må fylle tankene med vann når de går uten last fra en havn til en annen. Med i dette vannet kan det følge tusenvis av organismer. Noen av de store internasjonale problemartene er spredd på denne måten.

Andre arter er spredd fordi vi mennesker er uforsiktige. Å kvitte seg med akvariet sitt ved å tømme det ut i et vann, kan være katastrofalt. Mange mener at det er slik vi fikk vasspest i norske innsjøer.

Når du tar med deg båter og fiskeutstyr fra et vann til et annet uten å rense det først, kan du også få med deg slike arter. For fremmede arter spres ikke bare over nasjonalgrenser. De kan også spres fra et økologisk miljø til et annet innenfor landegrensene. Den lille fisken ørekyt fins naturlig i enkelte vann på Østlandet og i Finnmark. Der er den del av et naturlig miljø som holder den i sjakk. Når den nå spres til Hardangervidda og Vestlandet, utrydder den ørret og andre fiskeslag.

Pestarter
Norsk kultur er bygd på import av dyre- og plantearter. Uten disse kunne vi neppe ha overlevd her nord. Halvparten av alle plantearter i Norge kommer utenfra, og de fleste nye artene vi får inn er uskyldige. Men noen gjør stor skade, og utvikler seg til det fagfolkene kaller pestarter. Problemet er at vi ikke kan forutsi hvilke arter som er farlige, og hvilke som ikke er det.

I dag reiser vi mer enn før, handelen mellom land og kontinenter øker og spredningen av arter skjer i et omfang og med en fart som vi aldri før har sett. Parallelt bygges grensekontrollene ned. Dermed åpner vi for stadig nye arter som kan gjøre skade på naturen, og som også kan være livsfarlige for mennesker. Og har en fremmed art først etablert seg i naturen, er det nærmest umulig å bli kvitt den igjen.

I Ut i naturen tirsdag ser vi på noen av de fremmede artene vi har fått i Norge.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Naturprogram fra NRK Rogaland
Ved Turid Borgen
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (helene.amlie@nrk.no)

Bilder
1. I Frøylandsvannet på Jæren forsøker ålefiskere å kvitte seg med en plagsom innvandrer, karpefisken sørv. (NRK- foto)

2. Det ser idyllisk ut med en kanadagåsfamilie på tur. Men gjessene gjør store innhogg i bøndenes åkrer. (NRK-foto)

3. Den nordamerikanske minken er kanskje den mest kjente innvandreren i norsk natur. De fleste minkene har rømt fra oppdrettsanlegg. (NRK-foto)