Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 1. august 2006 kl 19.30 Ut i naturen: Freda ro på Renndølsetra

Det første landskapsvernområdet i Norge

Innerdalen i Møre og Romsdal (Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK)
Innerdalen i Møre og Romsdal (Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK)
Bestefar til Eystein, Øystein Opdøl, fikk vernet sin egen dal for 40 år siden og skapte det første landskapsvernområdet i Norge. I Innerdalen på Nordmøre har Opdøl-slekten hatt seter i snart 300 år. Nå er det Eystein som har ansvaret for å ta vare på naturen i området.

Naturen omkranser et aktivt setertun og en kulturmark som hele tiden må pleies for ikke å gro igjen. Seterlivet i Trollheimen må leves for at andre skal kunne oppleve verdiene i naturen og kulturlandskapet.

Ufred i fjellet
Disse verdiene måtte det kjempes for. Naturen var attraktiv for dem som ville gjøre vannet om til billig kraft på 60-tallet. Men da startet bestefar Øystein en lang kamp for å unngå utbygging og for å la naturen være fredet for ettertiden. At bestefaren berget roen i Innerdalen, setter Eystein i dag svært stor pris på.

Eystein arbeider lange dager hele sommeren, men han kan ikke bedre ha det. Og roen skal det vernes om. – Det kommer ikke på tale å la folk kjøre bil inn hit, det vil ødelegge den roen en opplever med å være her, sier han.

Programmet er sendt tidligere.

Egenprodusert naturdokumentar fra Program riks, Hordaland
Programansvarlig: Per Jarle Heggdalsvik, tlf: 95 74 59 19
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78