Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 18. mai 2009 kl 19.30 De som bygger landet: Fiskebollefabrikken

Fiskebollefabrikken

De som bygger landet: I kveld besøker vi Vesteraalens Hermetikkfabrikk. (foto: Speranza film AS)
De som bygger landet: I kveld besøker vi Vesteraalens Hermetikkfabrikk. (foto: Speranza film AS)
Vesteraalens Hermetikkfabrikk ble stiftet på Sortland i 1912. De fleste kjenner til fiskebolleboksen med den grønne logoen, en logo som har vært uforandret siden oppstart av fabrikken.

I dag produserer Vesteraalens 1,2 millioner fiskebollebokser i året, noe som tilsvarer ca 400 tonn fisk.

Mange av de ansatte på den lille fabrikken nærmer seg pensjonsalder. Per er en av disse. Han er seksti år og har arbeidet på "Hermetikken" i over 30 år. Hadde Per fått velge yrke på nytt, ville han fortsatt hermetisert fiskeboller, til tross for at arbeidstidene ved fabrikken kan være nokså ustabile.

Per kan fortelle at i hele oktober hadde han bare to arbeidsdager. Årsaken til dette er mer effektive maskiner og mindre manuelt arbeid. Før i tiden brukte man lengre tid på å bearbeide fisken som kom inn til fabrikken. Derfor hadde man nok fisk til produksjon av fiskeboller, selv når vinterstormene raste og alle båtene lå på land.

Fremtiden
Per har liten tro på at ungdom vil være interessert i å lage fiskeboller når arbeidstidene er så lite forutsigbare. Da hjelper det lite at man satser på nytt design av den tradisjonelle fiskebolleboksen, eller at fiskebollene blir tilsatt saus i stedet for kraft.

"Om man skal få ungdom til å arbeide her på fabrikken, må de kunne tilbys en jobb som er mulig å leve av. Vi får bare håpe at dette ordner seg", sukker Per som ikke kan se for seg tettstedet Sortland uten Vesteraalens Hermetikkfabrikk.

Om serien
"De som bygger landet" er en portrettserie på seks halvtimes episoder, fra seks norske arbeidsplasser. Hver episode portretterer livet ved en særegen arbeidsplass, en arbeidsplass som bidrar til å bygge det norske samfunnet.

De seks arbeidsplassene vi blir bedre kjent med er: Grandiosa, Vesteraalens Hermetikkfabrikk, Ekornes, Christiania Spigerverk, Freia sjokoladefabrikk og Norsk Statistikk.

Programmet er sendt tidligere.

Norsk dokumentarserie i seks deler
Produksjonsselskap: Speranza Film AS (2007)
Produsent: Thomas Robsahm og Margreth Olin
Regissører:
1. Pizzaeventyret: Jannicke Systad Jacobsen
2. Fiskebollefabrikken: Solveig Melkeraaen
3. Stressless: Gunhild Asting
4. Christiania Spigerverk: Ingvil Giske
5. Freia: Mette Aakerholm
6. Statistikk: Solveig Melkeraaen
Prosjektleder NRK: Cathrine Wik
Pressekontakt: Katrine Andresen, 23 04 99 18 – 91 84 42 39
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no