Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 30. august 2005 kl 23.15 Utsyn: Jakten på olje

Farefullt kappløp om olje

Amerikanske oljekompanier på plass i Afrika, et kontinent USA nå har kastet blikket mot etter sine bomskudd i Irak. (Foto: WDR)
Amerikanske oljekompanier på plass i Afrika, et kontinent USA nå har kastet blikket mot etter sine bomskudd i Irak. (Foto: WDR)
Ifølge ekspertene vil oljeforekomstene på USAs fastlands- og sokkelområder være tomme åtte år fra nå. USA forsøker derfor å sikre seg nye forekomster, først og fremst i Afrika. Et initiativ som kan bli årsak til væpnede konflikter, i verste fall også mellom USA og Europa.

Den tyske dokumentaren i "Utsyn" viser hvordan USAs risikofylte jakt på jordas siste olje først og fremst kommer til å skje på det afrikanske kontinent. Dokumentaren skisserer amerikanernes strategi for å sikre supermaktens økonomiske og politiske status.

Framskaffelsen av olje har topp prioritet på den amerikanske agenda, og enda mer så etter at fjerningen av Saddam ikke resulterte i et prisfall på råolje. USA orienterer seg derfor i retning av Afrika for om mulig å kunne bøte på en nær forestående oljeknapphet.

Afrikas svarte gull
Guineabukta er et av områdene vi besøker i dokumentaren. Der ligger Afrikas nest minste land, Sao Tomé, som forventes å ha et oljepotensiale til å kunne bli et nytt Kuwait. 24 billioner fat råolje venter på å bli pumpet opp av framtidige brønner utenfor lilleputtstatens kyst.
I leden finner vi her den amerikanske oljegiganten Exxon Mobile, med konstruksjon av en oljerørledning og et brønnsystem som er tidens største investeringsobjekt i hele Afrika.

US Army, US Marines
Pentagon planlegger å anlegge baser for den amerikanske hær og marine på den vestafrikanske kysten for å sikre ovennevnte investeringer og framtidige oljetilførsler. Det er videre kjent at det amerikanske flyvåpenets militærakademi allerede har utredet et scenario der væpnet konflikt mellom USA og Europa ikke kan utelukkes. Dette er et "worst case" scenario med et sammenbrudd i oljemarkedet som bakvegg.

Tysk dokumentar (2005)
Originaltittel: Der Griff Nach dem Öl / Africa, US Oil’s New Target
Produsert av: Westdeutscher Rundfunk
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57