Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 27. juni 1999 kl 19.20 Snakk med meg!

Snakk med meg! (ttv)


NRK2 søndag 27. juni kl 19.20
Snakk med meg! (4:5)

Om kjønn og språk
Det er vanskelig å kommunisere på tvers av kjønn. Dette er en av påstandene som hevdes i kveldens program. Mange sier seg enig, men hvorfor er det slik?
Forskning viser at kvinners og menns hjerner er bygd opp forskjellig, og i tillegg blir de to kjønnene oppdratt ulikt. Kvinner har vanligvis et større behov for å snakke om følelser enn menn, og de bruker språket på en annen måte. Dette kan volde problemer i mange forhold.
Vi møter Lill Anita Skaalbones og Tommy Olsen som har valgt å komme problemene i forkjøpet. Like etter at de giftet seg, meldte de seg på et samlivskurs for å prøve å finne konstruktive måter å kommunisere på når det oppstår problemer. De er opptatt av at man må jobbe med et forhold for å få det til å gå.
- Det er rart, sier Tommy Olsen, at står du som konfirmant, så må du gå ett år for presten, men skal du gifte deg, så kan du ta ut lysning i morra.
Vennskap
Ulikhetene mellom kjønnene kan også komme til uttrykk i hvordan et vennskap uttrykkes. Vi møter to par venner som har vidt forskjellige vennskap.
De to unge bestevenninnene snakker om alt mulig og i særdeleshet om personlige anliggender. For de to mennene som har vært bridgepartnere og bestevenner i 60 år er samtaletemaene nokså forskjellig.
Hvordan sier du det?
En ting er hva du sier, en annen ting er måten du sier det på. Noen undersøkelser har vist at mens ordene bare utgjør åtte prosent av et budskap, er hele trettisju prosent avhengig av stemmen din og hvordan du sier det. De øvrige femtifem prosent utgjøres av kroppsspråket.
Vi møter skuespillerne Johannes Joner og Anders Hatlo som forteller om sine tanker om stemmebruk i forhold til karakterarbeid på scenen. Vi får se et klipp fra forestillingen \"Mysteriet Myrna Vep\".
Sangeren Siri Torjesen er også opptatt av hva en stemme kan gjøre.

NRK2 søndag kl 19.20

Bilde (via Scanpix/Internett)
Johannes Joner og Anders Hatlo i teatersuksessen \"Mysteriet Myrna Vep\" (Foto: Ole A. Buenget)


Ved Berte Hilmo og Hanne Hoel


Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83