Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 1. november 2007 kl 20.10 Odvar Nordli forteller

En forteller av sjelden støpning

Odvar Nordli er av en støpning som er sjelden vare i dagens politikergalleri. Lørdag 3. november fyller han 80 år (Foto: Martin Weiss)
Odvar Nordli er av en støpning som er sjelden vare i dagens politikergalleri. Lørdag 3. november fyller han 80 år (Foto: Martin Weiss)
Hva kan historien om et lite sted på mindre enn 400 innbyggere ha å si oss? Vi møter Arbeiderparti-veteranen og tidligere statsminister Odvar Nordli som har utviklet seg til å bli en av våre fremste fortellere. Han er kjent for sin underfundige humor, følsomme timing og skarpe formuleringskunst. Om to dager fyller han 80 år.

Filmen følger et samfunn fra en tid med et - for nålevende mennesker - ufattelig klasseskille gjennom andre verdenskrig og fram til i dag. Historiene er preget av genuin detaljhukommelse, humor og et brennende engasjement for enkeltmennesket og de små i samfunnet. Det som på overflaten er historien om en liten bygd, blir historien om en generasjon – sett nedenfra.

Oppvekst på Stange
Oppveksten i et markant klassesamfunn på Stange i Hedmark i de "harde trettiåra", gav den unge Odvar inntrykk som skapte en glødende politisk interesse og et sosialt engasjement for livet. Inntrykket fra de fornedrende matutdelingene til fattigfolk, hungersmarsjen som passerte hjemstedet, tuberkulosens herjinger, elendige boforhold for folk flest, statspoliti og militære mot streikende arbeidere, og kirkens menn som også var på kant med arbeidsfolk. Alt dette skapte en overbevisning og en vilje hos Odvar Nordli til å bidra aktivt for en endring.

Statsminister
Odvar Nordli var statsminister i over fem år, fra 1976 til 1981, da Gro Harlem Brundtland tok over. Odvar Nordli var den første statsministeren som fikk merke at Norge var blitt en oljenasjon, og som fikk oljeinntekter inn i statsbudsjettet. Men han måtte også stri med omstridte saker som dobbeltvedtaket om NATO og utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget.

I 1981 ble Nordli utnevnt til fylkesmann i Hedmark, et embete han hadde til han gikk av med pensjon i 1993. Fra 1985 var han medlem av Den Norske Nobelkomiteen. Han har også tjenestegjort i Tysklandsbrigaden.

Sitatet
Odvar Nordlis uforglemmelige utsagn da han åpnet oljemessen Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger for mange, mange år siden: "Welcome to this mess!"

Norsk dokumentar
Programansvarlige: Tali Weiss og Martin Weiss
Kontaktperson: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900, info@nrk.no