Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 24. april 2011 kl 09.30 Språkteigen

Hvorfor påååååske?

Det er slett ikke uvanlig å kalle høytida vi er inne i for pååske, med lang å. Enkelte kaller også et par av påskedagene for skjærtåååårsdag og langfreeeedag. Ut ifra opphavet til ordene burde alle disse vokalene vært korte, men lange vokaler er et triks for å gjøre språket høytidelig, forteller språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld.

Tidligere kalte tyskerne Trondheim for Drontheim. Det har de slutta med nå. FN har ei egen stedsnavngruppe som jobber for at lokale stedsnavn skal tas i bruk internasjonalt. En av medlemmene i denne gruppa er språkforsker Botolv Helleland.

Visste du at ordene amfiteater og amfibie har samme opphav? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.