Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 3. oktober 2007 kl 21.30 Perspektiv: Hent jordmora!

Jordmødrenes historie

Hjemmefødsel og nyfødt baby klar for sitt første måltid.
Hjemmefødsel og nyfødt baby klar for sitt første måltid.
Meldinger om stengte fødeavdelinger er en nyhet hver sommer, også i år. Dette er den perioden på året da flest kvinner føder. For få jordmødre på sykehus og fødestuer er årsaken, nå som på 60- og 70-tallet. Det dokumenterer NRKs arkiv. Vil vi noensinne få nok jordmødre?

Jordmoryrket var det første kvinneyrket i Norge der kvinner fikk utdanning, først i København, siden i Oslo. Jordmødrene kan også skryte av å ha startet den første fagforeningen for kvinner i 1908.

I 99 år, gjennom forskjellige helseregimer og trender, har Den norske jordmorforening slåss for bedre rekruttering, bedre arbeidsforhold, bedre utdanning og bedre lønn for jordmødrene. Men streikevåpenet bruker de ikke. De arbeider på andre måter for å nå målene, forteller lederen i Jordmorforbundet, Nina Schmidt. Møt henne og andre jordmødre som begynte i praksis så langt tilbake som i 1926.

Eldste serviceyrke
Jordmoras arbeidsforhold påvirker alle kvinner som føder. Det angår oss alle på ett eller annet tidspunkt. Før var det nabokona, så jordmora, som hjalp kvinner med å føde. De er representanter for det eldste serviceyrke for kvinner. De var med og delte gleden eller sorgen med kvinnen som fødte og familien rundt. De var i hjemmet fra de ble tilkalt til fødselen var overstått. Ofte tok de et tak, og gjorde rent og stelte mat etterpå.

Hjemmefødsler
Jordmora var alene om fødselen, og tilkalte lege eller sendte mora på sykehus hvis hun mente det var nødvendig og det var lege i distriktet. Den store overgangen fra fødsel i hjemmet til sykehus med store fødeavdelinger skjedde etter 1945. Vi kunne sett for oss en annen utvikling. Det var i 1950-årene elektrisitet og innlagt vann ble mer vanlig. Og dermed kunne hjemmefødsler bli enklere og tryggere i de nye hjemmene.

Men slik gikk det ikke. Etter 1945 bygde vi ut store, effektive og sterile fødeavdelinger, fjernt fra det private og familiære som en hjemmefødsel er. På de nye fødeavdelingene ble barna samlet i egne barnestuer med barnepleiere, og ble levert nystelte og rene til mødrene. Fedre kunne beundre sitt nye barn til bestemte tider gjennom en glassvegg.

Valgmuligheter
Nå er bildet mer nyansert. Hvis det er plass, kan jordmødrene og de fødende med familie velge blant flere muligheter på sykehus og fødeavdelinger. Det er en selvfølge at den fødende har med barnefaren eller en annen ledsager. Noen steder kan også søsken være med. I enkelte kommuner er hjemmefødsel en mulighet. Hjemmene våre har aldri tidligere vært så romslige og godt utstyrt til å kunne være fødestue for familien.

Program fra Perspektiv-redaksjonen NRK Fakta
Programansvarlig: Kirsten Bråthen, tlf: 97 09 55 42 kirsten.brathen@nrk.no
Prosjektleder: Harald Reitan, tlf: 41 47 60 60
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no