Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 18. september 2011 kl 09.30 Språkteigen

Slurv med språket er bra

Når du slurver med språket viser du at du er trygg og selvsikker i språket du snakker. Det mener språkforsker ved Handelshøjskolen i København, Ruben Schachtenhaufen. Han forsker på språkslurv, og har funnet ut at vi slurver veldig regelmessig. "Jeg kunne godt drikke en god kopp kaffe" blir, når du legger til korrekt dansk slurv, til "jugåt drikn go kop kaf".

Når danskene sier "tres" og "halvfjers", er det et innslag av et tjuetallssystem. Men hvorfor begynte ikke vi i Norge også å telle på denne måten i løpet av dansketida? Språkforsker Helge Dyvik ved Universitetet i Bergen har svaret.

Programleder er Randi Lillealtern.