Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 17. juli 2011 kl 19.30 Dokusommer: Google baby


Barnløse par kan være villig til å betale store summer for å sikre seg en etterkommer, og i vår stadig mer globaliserte verden vokser det fram en industri rundt produksjon av babyer. Dordi, en israelsk entreprenør tilbyr en tjeneste hvor sperm og egg kjøpes på nettet, og barnet bæres frem i India av surrogatmødre. Det å lage barn er ikke lenger begrenset til sex mellom mann og kvinne.

Canadisk dokumentar
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900