Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 9. november 2008 kl 17.30 Åpen himmel: Møte i Templet, Frelsesarmeen i Oslo

Frelsesarmeen i Oslo

Frelsestemplet i Oslo (foto: NRK / Marion Klaseie).
Frelsestemplet i Oslo (foto: NRK / Marion Klaseie).
Møte i Templet, Frelsesarmeen i Oslo. Vi møter Synnøve Søberg.

Synnøve Søberg som har hatt et liv på gata og fått hjelp av Frelsesarmeen til å komme seg derfra.

Hun deltar på møtet i Templet sammen med Templets hornmusikk, sangbrigade og korpsleder Paul Waters.

Onsdagsgruppa
Synnøve er fast tilstede på onsdagsgruppa i Templet korps hos Frelsesarmeen i Oslo sentrum. Dette er en gruppe der hun møter likesinnede for å samtale, bibellesning og hygge med servering . Frelsesarmeen er den eneste familien Synnøve har, og den betyr svært mye for henne.

Synnøve Søberg (foto: NRK / Marion Klaseie).
Synnøve Søberg (foto: NRK / Marion Klaseie).
Synnøve Søberg har et langt liv bak seg som rusmisbruker, hun begynte å ruse seg i 1965, fra 1977 var hun heroinavhengig. Frelsesarmeen har hun alltid vært glad i, hos dem fikk hun gratis mat, en dusj, klær og en prat når hun hadde behov for det.

Sju ganger på sykehus på to år
Allerede i 1985 ble hun kjent med Erna og Njål Djurhus i "Fyrlyset" på Grønland.

Paul Waters (foto: NRK / Marion Klaseie).
Paul Waters (foto: NRK / Marion Klaseie).
Etter å ha vært innlagt på Ullevål sykehus 7 ganger i løpet av to år, med infeksjoner og livstruende skader skjønte hun til slutt at noe måtte gjøres, og søkte om Metadon og fikk akuttplass på gatehospitalet til Frelsesarmeen. Der fikk hun være til det ble plass på "Den åpne dør", et annet tilbud rusomsorgen i Frelsesarmeen driver i Oslo.

I dag bor Synnøve for seg selv og er blitt menighetstilhørig i Frelsesarmeen, noe hun er svært stolt over. Troen har jeg hatt hele tiden sier Synnøve, men den har blitt sterkere etter hvert som årene har gått.