Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 6. september 2002 kl 19.30 Urix

Nytt utenriksmagasin med Bjørn Hansen

Bjørn Hansen leder utenriksmagasinet Urix på NRK2 i høst. (NRk-foto: Ole Kaland)
Bjørn Hansen leder utenriksmagasinet Urix på NRK2 i høst. (NRk-foto: Ole Kaland)
Dagsrevyen lanserer et nytt utenriksmagasin med tittel ”Urix”, ledet av NRKs mangeårige utenriksmedarbeider Bjørn Hansen. ”Urix” skal ta opp aktuelle internasjonale problemer, fra den amerikanske presidentens planer om å angripe Irak, til miljøkonflikter og alminnelige menneskers levekår rundt på kloden.

- Programmet har en åpen dagsorden, og hovedhensikten er å sette et kritisk søkelys både på verden omkring oss og vårt eget lands opptreden i det internasjonale samfunn, sier programleder Bjørn Hansen.

Følger nyhetsbildet
- Innslagene skal lages av medarbeidere både hjemme og ute, og vi kommer i enkelte programmer til å belyse ett tema eller ett område. ”Urix” er ikke et rent nyhetsprogram, men kommer til å følge nyhetsbildet. Programmet starter like før ettårs-markeringen for 11. september, og dette vil selvfølgelig prege åpningen.

Foruten reportasjer vil ”Urix” ha studioinnslag med intervjuer og debatter. – ”Urix” skal avspeile og analysere begivenhetene, samtidig som vi skal forsøke å live opp en utenrikspolitisk debatt som ligger svimeslått i Norge, sier Hansen.

Konkurranse med Norge rundt
”Urix” sendes parallelt mot et av Norges eldste og mest populære tv-programmer, ”Norge rundt” på NRK1. - Dette får vi ta som en utfordring. ”Urix” blir en annen type program, og vårt mål er å rette blikket utad der ”Norge rundt” ser innover i det norske samfunn.

Også ”Urix” tar sikte på å bringe fargerike innslag fra verden omkring oss. - Men programmet retter seg hovedsakelig mot de aktuelle problemene, slik vi har sett den siste tiden, med flomkatastrofer, politiske konflikter, økonomiske drakamper og krigsfare. Midt oppe i det hele skal vi prøve å plassere en rik, men liten nasjon som heter Norge, og som i mange henseende har isolert seg stadig mer fra forpliktende internasjonalt samarbeid, sier Hansen.

Om Bjørn Hansen
Begynte som journalist i 1957 og har dermed 45 års erfaring i faget. Utdannelse fra Journalistakademiet og studier i politisk filosofi og statsvitenskap UiO. Har arbeidet i Nordlys, Tromsø, Halden Arbeiderblad og Arbeiderbladet (nå Dagsavisen). Utenrikskorrespondent i London 1970-74. Kom til NRK i 1978 som politisk medarbeider. Redaksjonssekretær og redaksjonssjef i Dagsrevyen 1987-1990. Korrespondent i USA 1991-95. Utenriksredaktør Dagsrevyen 95-98. Kommentator, programleder og reporter i nyhetsdivisjonen fra 1999 til nå.

NRK Distrikts- og nyhetsdivisjonen
Programleder: Bjørn Hansen, 23048162,
Pressekontakt: Anne Bekkevold, 23048956