Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. desember 1998 kl 16.00 Familiegudstjeneste i Malvik kirke, Sør-Trøndelag

Familiegudstjeneste i Malvik kirke, Sør-

NRK1 julaften torsdag 24. desember l 16.00
Familiegudstjeneste i Malvik kirke,
Sør- Trøndelag

Julekirke i pilgrimsled
Sokneprest Tor Levi Søpstad i Malvik kirke utenfor Trondheim forretter julebudskapet i NRKs familiegudstjeneste julaften. 1. juledag er det Nidaros-biskopen Finn Wagle som holder julegudstjeneste samme sted.

Den gamle pilgrimsleden til Nidaros gikk nettopp gjennom Malvik like i nærheten av den 152 år gamle kirken.
- Jula er vel den største pilegrimsvandringen gjennom historien der vi i alle fall i tanken drar til Betlehem. Hva er da mer naturlig for oss enn å synge salmen \"Nå vandrer fra hver en verdens krok\", sier sokneprest Tor Levi Søpstad.
Julaften gleder han seg til å åpne den 152 år gamle Malvik kirke for NRKs seere. En kirke som etter tradisjonen er bygget på et gammelt kultsted fra førkristen tid. Den nåværende kirken avløste en gammel kirke som ble ødelagt av uvær. Soknepresten forteller videre at pilegrims- tradisjonen er tatt vare på ved at bygdas konfirmanter hvert år går den gamle pilegrimsleden. Langs leden plukker de steiner som er blitt til en steinrøys inne i kirken.
På 1. juledag, som har den lengste gudstjenestetradisjonen i Malvik, overlater soknepresten prekestolen til biskop Finn Wagle.

Medvirkende
Foruten sokneprest Tor Levi Søpstad og biskop Finn Wagle medvirker liturg Laila Tøndel, samt en rekke kor. Malvik kirkes barnekor, ungdomskoret Vox, Malvik Blandakor og Alvik musikkorps deltar i de to julegudstjenestene. Organist under begge gudstjenestene er Jostein Dalebø.

Kirke med juletradisjoner
Malvik kirke har gode juletradisjoner som engasjerer sang og musikklivet i bygda. I ukene før jul pyntes kirken av skoleelever. Et år med stjerner, et annet med engler. I år står elevene i første klasse for tur med hjerter. På denne måten er skolene med på å sette sitt preg på julekirken.
NRK1 torsdag kl 16.00 og fredag kl 11.00

Bilde elektronisk via NTB/Data-tv/Internett
De medvirkende i gudstjenesten fra Malvik kirke med biskop Finn Wagle i midten.
(NTB-foto: Gorm Kallestad)

Egenprodusert gudstjeneste
Pressekontakt: Anna-Marie Normann tlf. 23 04 78 53
Ved: Tor Erik Lillehagen