Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 7. oktober 2007 kl 07.03 Sølvsuper

Tror hun har levd flere liv

Da Lisbeth Lyngaas (59) gikk trett etter 10 år i databransjen, bestemte hun seg for å reise til Frankrike og prøve noe annet. Ungene var store, og hun ville realisere evner som hadde ligget brakk, nemlig å male.

Hun leide seg inn i et atelier, og finansierte oppholdet ved å oversette bøker fra engelsk til norsk for Energica bokklubb. At det ble nettopp bøker i alternativ-sjangeren hun oversatte stemte godt overens med hennes egen holdning til livet.

- Jeg føler meg virkelig privilegert, sier Lisbeth, som i stor grad identifiserer seg med tenkningen som speiles i den alternative litteraturen. Troen på tidligere liv har hun båret med seg siden hun var barn, og bøkene hun har oversatt har styrket henne i troen på en slik virkelighetsoppfatning.

For Lisbeth er det interessant å søke etter hukommelsesspor tilbake til det hun tror har vært andre liv hun kan ha levd. Dette anser hun som viktig for å kaste lys over det livet hun nå lever. Hun har også videreutdannet seg som kunstterapeut og regresjonsterapeut, og tar imot klienter på Nesøya, der hun bor.

- De som oppsøker meg er gjerne mennesker som står fast i livet, og som ønsker å forstå seg selv på en ny måte, sier Lisbeth.

I Sølvsuper forteller hun i samtale med programleder Miriam Wicklund mer om sine holdninger til livet og på hvilken måte det har farget hennes opplevelser av verden.

Du kan lese mer om Lisbeth på nettsiden www.lisbethlyngaas.com