Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 17. mars 1999 kl 21.15 Til debatt

Til debatt

NRK1 onsdag 17. mars kl 21.15
Til debatt

Norsk narkotikaomsorg - gammeldags og bortkastet?

Norge har flere behandlingsplasser for narkomane i forhold til folketallet enn noe annet land. Likevel får de aller fleste tilbakefall, og Oslo ligger på Europatoppen i overdosedødsfall. Må man tenke nytt i norsk narkotikaomsorg?
Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa var nylig på studietur til Tyskland og Frankrike for å se på alternative behandlings- og omsorgsmetoder for tungt belastede narkomane. Her finner vi blant annet trygge tilholdssteder for misbrukerne, og tilbud til flere om metadon og andre rusmiddel-substitutter.
Her hjemme i Norge har det aldri dødd så mange av overdose som i 1998. Halvparten var ikke engang kjent av omsorgsapparatet. Kunne dette tallet vært lavere med overvåkede tilholdssteder som egne sprøyterom? Tar regjeringen for lite hensyn til resultater fra alternativ narkotikaomsorg? Det er blant spørsmålene programleder Terje Svabø stiller i kveldens Til debatt.

Enkle løsninger?
Kritikere av sprøyterom og bruk av metadon mener imidlertid at rusproblemet ikke vil forsvinne ved slike metoder. De hevder at problemet kun skyves bort fra gata og inn i lukkede rom. Rusavhengigheten forblir den samme, avvenning forskyves og ettervernstiltak for et rusfritt liv nedprioriteres. Har debatten om narkotikaomsorg vært for enkel ved at man går inn for såkalte mirakelløsninger som metadon? Burde man gi økt støtte til vellykkede behandlingsprogrammer som for eksempel Selbu-kollektivet i Trøndelag?
Fallitterklæring?
Arbeiderpartiet har gått bort fra erklæringen om at alle kan lære å leve et rusfritt liv. Er dette en fallitterklæring eller aksept av harde realiteter? Er det kanskje holdningen til de narkomane som må endres, og er i så fall Norge klar for denne holdningsendringen?
I panelet finner vi blant andre sosial- og helseminister Magnhild Meltveit Kleppa (Kr.F.) og Gunhild Øyangen (Ap).
NRK1 onsdag kl 21.15
Blir også sendt torsdag kl 14.15

For ytterligere informasjon, kontakt:
Terje Svabø, tlf. 23 04 76 28
Cathrine Graff, 23 04 94 91
NRK Fjernsynet, Aktualitetsavdelingen, Magasinredaksjonen
Tlf. 23 04 75 02, faks 23 04 75 00
FJERNSYNETS INFORMASJONSAVDELING TLF. 23 04 78 46