Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 25. mai 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Lommedalen kirke, Oslo

Lommedalen kirke, Bærum

Lommedalen kirke (foto: NRK).
Lommedalen kirke (foto: NRK).
Gudstjeneste fra Lommedalen kirke, Akershus.
Skaperverkets dag: Matt. 25, 31-40.


Gunnar Næsheim (foto: David Brooks).
Gunnar Næsheim (foto: David Brooks).

Vikarprest Ole Jacob Løland.

Kantor Øystein Lund Olafsen.

Norsk salmebok: 127 (S-97). 943. 93 (S-97). 37 (S-97). (-).

Solist Anne Vada.

Hør gudstjenesten fra Lommedalen kirke 25.05.08

Om kirken
Lommedalen kirke er en kirke bygd i en rektangulær form, ferdig i 1995 vest i Bærum kommune i Akershus fylke.

Byggverket er i betong og har 700 plasser.

Mange aktiviteter
Lommedalen er en akvit menighet med eget arbeid i ulike grupper for voksne barn.

Det gjelder bl. a. kvinne- og mannsarbeid, speider og annet barnearbeid, flere kor- og sanggrupper m. m.

Grønn menighet
En grønn menighet vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn.

Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet. Prosessen bør forankres i stab, råd og blant de frivillige.

Geografi
Lommedalen er en liten dal inn mot Krokskogen lengst vest i Bærum kommune i Akershus med omlag 10 000 innbyggere. Elva Lomma renner gjennom dalen.

Historie
Øystein Lund Olafsen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Øystein Lund Olafsen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Lommedalen var tidligere kjent for flere bondegårder og gamle arbeidsplasser. Miljøet i dalen hadde inntil ganske nylig liten kontakt med omverdenen bortsett fra at dalen var en gjennomfartsvei. Her gikk både Kongeveien til Bergen og Pilgrimsleden til Trondheim.

Lommedølene arbeidet på gårdene i dalen, som skogsarbeidere, eller som jernverksarbeidere på Bærums Verk. Det var mange husmannsplasser. Godseier Løvenskiold som eide Bærums Verk, eide også store deler av skogen i området omkring Lommedalen.

Lommedalen i dag
I løpet av 1970- og 1980-tallet eksploderte utbyggingen, og det kom en strøm av innflyttere som stort sett hadde arbeid utenfor dalen, mange med akademisk utdanning. Dette medførte store forandringer i det sosiale miljøet.

Bærums Verk har fått utbygd et moderne kjøpesenter.

I vinterstider er skiløypene veldig populære, kjent for gode forhold. Skiløypen inn til Tverrelva er en av løypene i Bærum med lengst skisesong. Om vinteren brukes stiene til turgåing. Den innerste delen av Lommedalen er relativt lite bebygd. Her inne finner man vannet Burudvann som blir brukt som badevann om sommeren og pilking om vinteren.

Fra Wikipedia og Hjemmesiden til Lommedalen menighet


LENKER
  • Hjemmesiden til Lommedalen menighet 
  • Hør gudstjenesten fra Lommedalen kirke 25.05.08