Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 24. desember 2006 kl 16.00 Julaftengudstjeneste i Mortensrud kirke

Julaftensgudstjeneste i Mortensrud kirke

Espen Andreas Hasle (foto: NRK / Marion Klaseie).
Espen Andreas Hasle (foto: NRK / Marion Klaseie).
Prest Espen Andreas Hasle leder og preker. Hans tema for denne julaften er. "Du er ikke alene der du bor". Menighetens barnekor synger med solist Amund Enger. Kantor Bjarte Rimehaug er musikalsk ansvarlig.

Juleevangeliet kommer til å bli veldig visuelt i denne TV-gudstjenesten, for Mortensrudbarna skal sette opp tablåer med seg selv i hovedrollene som Maria, Josef, englene og hyredene på marken.

I tillegg kommer barna til å være engasjert i sangen på julaften, og særlig de aller minste som hører til i "Knøttekoret". En av sangene som synges av barnekoret er "Himmel på jord".

Prest Espen Hasle skal tale, og han tar tak i strofa som går igjen i koret på denne sangen: "Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er’ke aleine her jeg bor". Amund Enger som har skrevet denne sangen, vil selv være tilstede og synge solo på versene.

Historien bak kirken


Mortensrud kirke er en kirke sørøst i Oslo som ble åpnet 28. april 2002. Kirken er tegnet av arkitektene Jan Olav Jensen og Børre Skodvin. Den ligger på en liten høyde og er omgitt av furutrær. Bygningen har fått en rekke arkitekturpriser Bl. a. European Steel Design Award 2003 og arkitektene ble tildelt Grosch-medaljen for 2003.

I 1997 fikk Kirkelig Kulturverksted (KK) av Kirkelig Fellesråd i Oslo ansvar for å organisere, lede og utarbeide et skisseprosjekt for den nye kirken som skulle bygges på Mortensrud.

Mortensrud menighet hadde store visjoner, pågangsmot og vilje til å sette i gang en annerledes prosess i planleggingen av den nye kirken. KK skulle finne fram til en kunstnerisk arbeidsgruppe, prosjekteringsgruppe, som på tvers av faggrenser skulle utarbeide skisseprosjektet for den nye kirken.

Det viktigste var å finne en arkitekt som var villig til å arbeide på denne måten, og ikke minst som hadde faglige kvalifikasjoner og dristighet nok til å gå på et slikt prosjekt. Ønsket var å finne en arkitekt som var visjonær, men som ikke hadde etablert seg som kirkearkitekt, fordi norsk kirkearkitektur alltid har bruk for nye impulser fra samtiden.

Valget falt altså på Jan Olav Jensen fra arkitektkontoret Jensen og Skodvin. Prosjekteringsgruppen bestod av arkitekt Jan Olav Jensen, møbeldesigner og interiørarkitekt Terje Hope, billedhugger Gunnar Torvund og prosjektleder Berit Hunnestad.

En slik arbeidsform og prosess er ganske unik, hvor kunstnere og arkitekt allerede i startfasen samarbeider for å få til en mest mulig helhetlig tenkning for utforming av kirkebygget, innredning og utsmykking. Denne arbeidsformen kan være et mønster for alle som planlegger å bygge en kirke.

For å holde tett kontakt og kommunikasjon med menigheten ble "Kirkeverkstedet" opprettet. Et forum hvor prosjekteringsgruppen sammen med medlemmer fra menigheten kunne drøfte og utveksle ideer og konkrete forslag under prosessen. Skisseprosjektet skulle til slutt vise en retning for arkitektur, kunstnerisk utsmykning og interiør som en ramme for det videre prosjekteringsarbeidet av kirken.

Kirkelig Kulturverksted har videre hatt ansvar for utvikling og produksjon av innredning og utsmykning av kirkerommet i Mortensrud kirke.

Teksten er hentet fra ulike oppslag om kirken på Internett.

NRK 1, søndag 24. desember (julaften) 2006 - kl. 16:00.
Samsending med NRK P1 radio.