Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 7. september 2004 kl 20.25 Brennpunkt: Skriftsamleren, del 1

Kontroversielle kulturskatter

Den norske mangemillionæren Martin Schøyen ble i 2001 en internasjonal helt. Han hevdet å ha organisert en redningsoperasjon for å redde noen av buddhismens første skriftstykker ut av Afghanistan – vekk fra det fryktede Talibanregimet. Han har i alt 10 000 skriftstykker. Hele Schøyensamlingen er anslått til en verdi av formidable 850 millioner kroner.

Brennpunkt kan nå avsløre at de buddhistiske skriftene ble smuglet ut før Taliban kom til makten, og at deler av denne samlingen ikke kommer fra Afghanistan, men Pakistan, som har strenge lover mot plyndring og smugling av antikviteter.

I høstens første Brennpunkt viser vi første del av to programmer med utgangspunkt i denne samlingen. De to filmene er et resultat av et omfattende undersøkende journalistisk arbeid, og har vært ledet av programskaperne Ola Flyum og David Hebditch.

Reddet fra Taliban
Det eksisterer hele fire forskjellige forklaringer på hvordan skriftene fra Afghanistan ble funnet. Den første, og mest romantiske, kom fra Schøyen selv. Han hevdet at skriftrullene ble funnet i en grotte nær Bamiyan av "buddhistiske flyktninger". "Flyktningene" tok med seg dette oppsiktsvekkende funnet og flyktet på eselrygger, med Taliban i hælene, over Khyberpasset til Peshawar i Pakistan. Derfra ble skriftrullene smuglet via Dubai til London.

Motstridende om funnstedet
Schøyens eget forskerteam er uenige seg i mellom om skriftrullene var funnet 30, 50 eller 70 km nord for Bamyian. Nylig er de samme forskerne blitt enige om at rullene første gang kom for en dag i 1993 eller –94 av et jordskred ved landsbyen Zargaraan i nærheten av Bamyian. Hvis dette er tilfellet, ble skriftrullene funnet lenge før Talibanregimet tok over makten i Afghanistan.

Kan ikke hjelpe Afghanistan
Den afghanske kulturministeren har bedt både Martin Schøyen og den norske kulturministeren returnere samlingen til Afghanistan. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland skrev i fjor høst et brev til sin afghanske kollega og fortalte at hun ikke kunne gjøre noe, da hun mangler hjemmel i norsk lov. Norge har nemlig ennå ikke ratifisert FN-organisasjonen UNESCOs konvensjon fra 1970 om ulovlig handel med kulturgjenstander. Stortinget vil trolig behandle denne saken i høst. En ratifikasjon vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Også British Library kjøpte smuglergods
Men det er ikke bare private samlinger som inneholder antikviteter av tvilsom opprinnelse. British Library i London har en samling av buddhistiske skriftruller funnet nær den afghanske grensen mot Pakistan. Biblioteket kjøpte skriftfragmentene fra de samme smuglerne som Martin Schøyen fikk liknende materiale fra. Men i et eksklusivt intervju med NRK Brennpunkt, sier biblioteket at de vil returnere skriftrullene hvis et land gjør rettmessig krav på dem.

Tross gjentatte henvendelser, vil Martin Schøyen verken delta i programmet eller svare på spørsmål. Gjennom sin advokat Harald Arnkværn opplyser Schøyen at så langt han har kunnet bringe i erfaring, er ingen av de manuskripter som befinner seg i Schøyensamlingen, ervervet på ulovlig vis.

Egenprodusert dokumentar
Programansvarlig: Ola Flyum
Redaktør: Morten Møller Warmedal
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252


LENKER
  • Les mer