Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. august 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Sårbar sjarmør i pels

Fjellreven, snart utryddet?

Fjellreven er utrydningstruet over hele Skandinavia (Foto: Aina Bye, Skuggsjå)
Fjellreven er utrydningstruet over hele Skandinavia (Foto: Aina Bye, Skuggsjå)
Svenskene har hatt vellykket yngling fire år på rad i grensefjellene, mens finnene ikke har hatt en eneste yngling de siste fem årene. I hele Skandinavia er det bare 50 fjellrever igjen. Den er med andre ord på randen av utryddelse. Naturfilmfotografen Aina Bye har i tre år hatt følge med den sårbare sjarmøren i pels.

Aina Bye fikk oppleve yngling og lemenår i Bjørgefjell, den største ynglingen siden midten av 80-tallet. Bjørgefjell nasjonalpark er den minst tilrettelagte nasjonalparken med lite ferdsel og store vanskelig tilgjengelige områder. Her er den største restbestanden av fjellrev i Norge i 2003.

Hvorfor tilbakegang?
Hvorfor er den skandinaviske fjellrevbestanden på tilbakegang? I Finland er fjellreven utryddet hvis man bruker de strengeste kriteriene for bestandregistreringer. Det er bare noen få streifdyr igjen. Fjellreveksperten Matti Mela er klar i sin dom: Klimaendringer og rødreven er hovedårsaken. På Hardangervidda merkes klimaendringene godt. Vegetasjonen har kommet betydelig høyere opp i løpet av forrige århundre, og rødreven har okkupert mange fjellrevehi. Her er mye ferdsel, godt med rødrevvennlig søppel og bare noen få fjellrever igjen.

Avlsprosjekt
Kan fjellreven, det mest utryddingstruede pattedyret i Skandinavia, reddes? I Norge satses det store ressurser på et avlsprosjekt i regi av forskningsinstitusjonen NINA. I korte trekk går det ut på å fange valper fra ulike områder i Norge, drive avl under kontrollerte former i fangenskap, og så sette ut de "nye" valpene. Første valpeutsett er planlagt til høsten 2003.

Helagsfjällen i Jämtland i Sverige er det store lyspunktet. Her har det vært yngling i fire år på rad. Lars Liljemark er "naturbevakaren" vi møter i programmet, og han forklarer hvorfor de har lykkes i dette området som ligger øst for de norske Sylane – hvor fjellreven for øvrig er utdødd.

Fjellrevfangst
Historisk betydde fjellrevfangst gode inntekter, og så sent som i 1911 ble det fanget rundt 2000 fjellrev, og på Svalbard er det fortsatt fangst av fjellrev. Fredningen fra 1930 gjelder ikke her. I gamle dager kunne det argumenteres for fjellrevens økonomiske verdi. I dag har den kun sin egenverdi. Spørsmålet er om egenverdien er stor nok til at vi gir den fortsatt mulighet til å overleve?

Egenprodusert naturprogram
Programansvarlig Aina Bye
Prosjektleder Naturredaksjonen, NRK Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83