Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 7. desember 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag

Singsås i Sør-Trøndelag

Singsås kirke (foto: NRK).
Singsås kirke (foto: NRK).
Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag.
2. s. i advent: Luk. 21, 25-33.
Prost Kirsten Almås.
Organist Nils Olav Moen.
Rognes songlag - dir. Anne Bones.

Norsk salmebok: 19. 1. 733 v 1-3. 12.

Kirsten Almås (foto: NRK / Helge Helgheim).
Kirsten Almås (foto: NRK / Helge Helgheim).
Det er salmene Kom, konge, kom i morgenglans, Folkefrelsar til oss kom, Noen må våke i verdens natt og Rydd vei for Herrens komme.

Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året, og dette er den fjerde og siste gudstjenesten fra menigheten.

Om kirka
Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

Fra Norsk kirkeleksikon.