Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 17. mai 2009 kl 17.30 Åpen himmel: Fra Hekkingen fyr

Gudstro på Hekkingen fyr

Hekkingen fyr (foto: NRK / Viggo Brox).
Hekkingen fyr (foto: NRK / Viggo Brox).
-Å bli berga opp i fjæresteinene og kjenne fast grunn under føttene må være utrolig godt. Det sier kapellan Kjersti Haave Reknes som preker fra toppen av fyrlykta på Hekkingen fyr.

Hekkingen fyr er et av de eldste fyrene i Nord-Norge og har vært viktig for innseilingen til Tromsø. Stasjonen ble opprettet i 1859 og var bemannet frem til 2005, som et av de siste i landet.

En øy av godhet
Det er mye vær på yttersida, men det har ikke hindret folk å slå seg ned her. I de gode årene med seifiske på slutten av 1800-tallet, bodde det opptil 160 fiskere på Hekkingen i sesongen. Da var det liv og røre her. Havet var et matfat og en ferdselsåre. I dag er det ingen fastboende på Hekkingen, men folk her langs kysten lever i beste velgående. Gudstroen står sterkt. I denne naturen blir man liten og avhengig av Han som rår over liv og død.

Kapellan Kjersti Haave Reknes er opptatt av at Gud er som en øy i havet. I uvær, men også når øya er som rekreasjon. Livet på Hekkingen kan også være eggsanking, dunplukking og lyse sommernetter. Ro og fred. Nærhet til skaperverket. En øy av godhet.

Det blir gode refleksjoner og ikke minst vakre naturbilder når Åpen himmel besøker Hekkingen fyr. Hillesøykoret deltar med sang sammen med 11 år gamle Vilde Tjosaas Mortensen. -Når havet er opprørt, er det godt å komme på land, om så på ei øy midt i havet, sier kapellan Reknes og ønsker velkommen til Hekkingen fyr.

Prosjektleder NRK Tromsø: Astrid Synnøve Rørtveit,952 76 039
Prosjektansvarlig, NRK: Helge Gudmundsen, 958 79 025
Pressekontakt: Silje Marie Lien, 23 04 41 01/975 25 287
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900