Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 15. august 1999 kl 19.00 Gudene vet ...

Gudene vet ... (ttv)


NRK1 søndag 15. august kl 19.00
Gudene vet... (5:6)

Er naturen hellig?

Er naturen hellig? Har religionene skylden for miljøkatastrofen? Programleder Tomm Kristiansen tar opp det stadig like aktuelle spørsmålet omkring naturens hellighet og menneskets plass i den. Han har invitert professor og økofilosof Arne Næss som utfordrer.
Arne Næss er opptatt av at mennesket verken skal være herre eller tjener i naturen, men ha respekt for den.
Svein Myreng er buddhist og ser på naturen som hellig. Både menneskene og naturen er en del av en vev der alt henger sammen. Dette innebærer at menneskene må strebe etter å leve slik at det ikke skader naturen mer enn nødvendig, og idealet er å sette færrest mulig spor i naturen.
Leder i Alternativt Nettverk Øyvind Solum er enig med Myreng i at naturen er hellig og guddommelig. Kristendommen har gjennom historien fått noe av skylden for rovdriften av naturen.
Jan Olav Henriksen er kristen og sier at naturens viktigste oppgave er å gjenspeile Gud og at mennesket derfor ikke har myndighet til å gjøre hva som helst med naturen. Arne Næss avrunder samtalen med å hevde at mennesket ikke har ødelagt så mye av naturen som det har mulighet til gjennom teknologien.
Samtalen går ivrig omkring bordet når dette aktuelle temaet blir belyst av representanter fra tre ulike religioner.

Om serien
I seks programmer møter vi representanter for de store verdensreligioner på NRK1, og troende av alle slag skal samtale om evig aktuelle spørsmål. Programleder er NRKs verdensreporter Tomm Kristiansen. Han har møtt flere av de mest eksotiske religioner i sine opprinnelige miljøer. Nå er de i Norge og gjør krav på å bli tatt på alvor.
I \"Gudene vet...\" kommer de til orde. I hvert program har Tomm Kristiansen invitert en utfordrer, som gir tre religionsforsvarere noe å tenke på.

NRK1 søndag kl 19.00

Bilde (via Scanpix/Internett)
(F.v.) Jan- Olav Henriksen, Øyvind Solum, Svein Myreng , Arne Næss og Tomm Kristiansen.
(NRK-foto: Ole Kaland)

Egenprodusert religiøst
Ved: Bjørg Honerud og Kristin Norseth
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53