Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 19. september 1999 kl 10.25 Gudstjeneste i Røyken kirke

Gudstjeneste i Røyken kirke (t)

NRK1 søndag 19. september kl 10.25
Gudstjeneste i Røyken kirke

Påskedag om høsten

Selv om kalenderen og naturen minner lite om påske, så vil det likevel bli et påskebudskap som forkynnes fra Røyken kirke i dag.
Den norske kirkes tekster på denne dagen handler nemlig om Jesu makt over døden.
- På en måte passer dette budskapet bedre om høsten enn om våren, sier gudstjenestens predikant, sokneprest Trond Hylland.
- Det er når høstbladene faller og høststormen piper at vi må holde fast på håpet om en vår. Og slik er det også med livet.
Jesu oppstandelse fra de døde er rammen for gudstjenesten som kommer fra middelalderkirken i Buskerud, Røyken kirke

Liturgi og preken ved soknepresten
Sokneprest Trond Hylland har vært prest i Røyken kirke siden 1987, og var tidligere ansatt i Det norske Misjonsselskap, både som misjonsprest i Kamerun og som hjemmesekretær. I seks år har han vært formann i organisasjonen.
Røyken Motettkor medvirker under gudstjenesten med Røyken kirkes faste organist, Astri Marie Bauer, som dirigent. Abram Bezuijen sitter ved orgelet.

NRK1 søndag kl 10.25

Egenprodusert Gudstjeneste
Prosjektleder Egil Stray Nordberg , tlf. 23 04 82 51 / 9262 3848
Pressekontakt i informasjonsavd. Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53
Egil.Stray.Nordberg@nrk.no ordberg@nrk.no