Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 4. november 2007 kl 11.00 Allehelgensgudstjeneste fra Lovisenberg kirke, Oslo

Lovisenberg kirke, Oslo

Allehelgensgudstjeneste i Lovisenberg kirke
Søndag 4. november kl 11.00


Medvirkende:
Ulf Nilsen, kantor/organist
Berit Hovland, tekstleser
Sigmund Lindekleiv, prest
Elin Lunde, prest
Torstein Lalim, prest
Kirketjener
Georg Michael Reiss, klarinett
Oslo kammerkor, dirigent Håkon Nystedt

Preludium: Hjemland - Georg Reiss og Ulf Nilsen.
Med inngangsprosesjon.

Nådetilsagn/Velkomstord ved Torstein Lalim.

Norsk Salmebok: 843 Eg veit i himmerik ei borg, v 1 – 3.

Syndsbekjennelse, Kyrie (fastetidens) , Gloria (fullstendig)

Tekstlesning ved Berit Hovland - Johs Åpenbaring 7, 9-17

Trosbekjennelse

Salme: 249 - Solrenning sæle

Tekstlesning - Prekentekst, Torstein Lalim - Matteus 5, 1 - 12

Preken ved Torstein Lalim.

Salme 244 - Den store hvite flokk
Menigheten synger 1. og 3. vers. Koret synger 2. vers alene.

Minnedel, info/innledning (Lindekleiv) + lystenning i lysgloben for ulike kategorier sørgende

Korsang. Oslo kammerkor. Motett av Bruckner.

Bønn for Allehelgensdag - Elin Lunde (se nedenfor)

(Nattverd-)salme 0106 Vi er et folk på vandring (alle tre vers)

Nattverdliturgi (Lunde messer, Lindekleiv leser)
Alternativ 1 (venstre kolonne)
Inkl sanctus (fastetidens)
Fadervår leses (synges ikke)
Agnus Dei (almen)

Takkekollekt for nattverden (messes)

Velsignelsen

Slutningssalme 863 Ja, engang mine øyne skal

Postludium

**************************************************

Allehelgensbønn

Herre, evige Gud, vi takker deg for de helliges samfunn, for alle dine i himmelen og på jorden. Lovet være ditt navn for alle som har nådd målet og nå er hjemme hos deg. Vi minnes dem som stod oss nær, og takker deg for håpet om evig liv.

Herre Jesus, vår Frelser, takk for at den som tror på deg, skal leve om han enn dør. Vi priser deg for alle som har stridt den gode strid og fullført løpet. Følg oss i vår strid. Bevar oss i troen.

Gud, Hellige Ånd, du som gir de hjemkomne den himmelske glede, kom til oss med din kraft. Styrk oss i troen og håpet! Gi oss trygghet i det vi håper, og visshet om det vi ennå ikke ser.

Treenige Gud, du omgir oss her på jorden med den store skare av dine trofaste vitner. La oss engang få samles med dem, så vi samstemt med èn røst kan prise og opphøye ditt navn.