Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 6. mars 2007 kl 19.30 Ut i naturen: Luftkrig

Sola – et sted for fly og fugler

Fatalt møte mellom måke og fly – for måken (Foto: Tom Edvindsen)
Fatalt møte mellom måke og fly – for måken (Foto: Tom Edvindsen)
Sola har vært raste- og hekkeplass for ulike fuglearter i årtusener. Men nå er det ingen idyll lenger. På flyplassen slåss fly og fugler om det samme luftrommet.

Sola er den flyplassen i landet med flest kollisjoner mellom fugl og fly.

Eldorado for fugler
Det er tidlig morgen på Stavanger lufthavn, Sola. Et Boeing 737 er klar for take off. Samtidig er en flokk måker på vei over rullebanen. Treffer flokken og flyet hverandre, kan det få katastrofale følger.

Flyplassen ligger nær sjø og våtmarksområder. Her er et eldorado for gjess og andre fugler som trenger hvile på trekket sør- eller nordover. Og det er et perfekt sted for måker, spurver, terner og viper som skal bygge reir eller skaffe seg mat.

Betalt fugleskremsel
Så stort er problemet at Avinor har en person i arbeid med å holde fuglene unna rullebanene døgnet rundt. Fuglevakten kjører rundt i en spesialbil – på konstant jakt etter fugler som kan være en fare for flytrafikken.

Metodene for å hindre at fuglene er i veien for flyene er mange. Dels skremmes fuglene vekk med skremmeskudd og fugleskremsler. Dels skytes det med skarpt for å ta livet av dem. Og på ulike måter prøver fuglevakten å hindre at fuglene får bygd reir og ruget ut unger. Ingenting skal være uprøvd for å ivareta sikkerheten for fly, mannskap og passasjerer.

Kamp på liv og død
I Norge er ingen skadd i såkalte "birdstrikes", det vil si kollisjoner mellom fugl og fly. Men to F-16 fly har totalhavarert etter ublide møter med fugler. Og de materielle skadene beløper seg til titalls millioner hvert år. På verdensbasis har flere ulykker ført til tap av liv. Totalt har 231 personer mistet livet i kollisjoner mellom fugl og fly.

Hvem vinner kampen? Fuglene er underlegne i forhold til de store, tunge maskinene og oss mennesker. Men samtidig er fuglene standhaftige. De var her først, og de har ikke tenkt å forsvinne frivillig. – Det er en evig kamp, sier fuglevakten på Sola.

Dokumentar fra Naturredaksjonen NRK Hordaland
Programansvarlig: Tom Edvindsen, tlf: 99 29 48 23
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: , tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 Inger Larsen