Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. desember 2001 kl 11.00 Julegudstjeneste: Høytidsmesse

Høymesse første dag jul

- Jeg møtte henne i Maridalsveien i Oslo. Hun var kommet opp fra Akerselva, der hun bodde i et skur under en av broene. Det var like innunder jul og det var kaldt. Slik starter biskop Ole D. Hagesæther dagens tale.

Domkantor Magnar Mangersnes er musikalsk ansvarlig. Han har med seg Bergen Domkantori og et helt kammerorkester. Domkantor Bjørn Lien er organist.

Om Bergen Domkirke
Bergen Domkirke har en lang og turbulent historie. Den omtales i kong Sverres saga og må ha vært bygget senest omkring 1150. Kirken var viet Olav den Hellige, Norges nasjonalhelgen.

Da fransiskanerne kom til Bergen på 1200-tallets første halvdel, fikk de overta kirken. Kirken brant i 1248 og siden også i 1270. Takket være en gavmild kong Magnus Lagabøter fikk de bygget den opp igjen til en praktfull klosterkirke som ble innviet av biskop Narve i 1301. Den fransiskanske klosterkirke var nøktern og nesten uten utsmykning, noe som merkes den dag i dag.

Bergen Domkirke har vært gjenstand for flere ombygninger etter brann. Kirken brant i 1623 og i 1640. En omfattende restaurering skjedde i 1880-årene under ledelse av arkitektene Christie og Blix. Da ble kirkens rokokkointeriør kastet ut, og kirken fikk tilnærmet sin nåværende innredning.

I 1997 fikk kirken et nytt 61- stemmers orgel, levert av Rieger Orgelbau i Østerrike.

Egenprodusert gudstjeneste fra Bergen
Ved Gunn Aasen
Pressekontakt Anna-Marie Normann, 23 04 78 53/907 75 758

Bilde
Biskop Ole D. Hagesæther ( Foto: Sjøvoll)