Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 15. juni 2004 kl 23.15 Utsyn: Svarteper i landbruket

EUs dyre landbruksstøtte

Ond sirkel: Illustrasjon av EUs barrière mot utviklingslandenes sukkereksport til Europa. (Ill.: DR)
Ond sirkel: Illustrasjon av EUs barrière mot utviklingslandenes sukkereksport til Europa. (Ill.: DR)
"Utsyn" viser en dansk dokumentar om landbruksstøtten innen EU-systemet, pålydende 349 milliarder kroner. Det er verdens dyreste landbruksstøtte. Prisen er det fattige sukkerbønder i Sør-Afrika, melkebønder i Latin-Amerika o.a. andre som betaler, hevdes det i programmet. Hver eneste EU-bonde får 130 000 kroner i støtte i gjennomsnitt.

EUs sukkerordning er et eksempel på hvordan bønder i den tredje verden systematisk utnyttes. Landbruksstøtten beskytter det europeiske landbruket, men er samtidig årsaken til en voldsom overproduksjon av kjøtt, frukt, melk og sukker som EU kvitter seg med ved å gi eksportstøtte. Det er denne støtten som gjør at prisene på EUs landbruksprodukter i den tredje verden blir så billige at de lokale bøndene ikke kan konkurrere.

Samtidig er mer enn to tredjedeler av verdens fattige helt eller delvis avhengige av landbruket, og det er deres inntektsmuligheter som EUs eksport- og landbruksstøtte ødelegger. EU tvinger nemlig de fattige landene til å åpne sine markeder for seg, mens den rike del av verden samtidig opprettholder kvoteordninger og massive tollbarrièrer.

Støttens pris
Hva er prisen som en fattig sukkerbonde i Sør-Afrika – eller melkebonden i Latin-Amerika – må betale for denne form for beskyttelse av EU-bøndene?

Vi følger eksemplet med Emanuel, melkebonde i Dominikanske Republikk. Man skulle tro at han kunne holde sine tre kyr uten å måtte tenke på hva europeerne finner på for å sikre sine bønder. Men det kan han ikke. På hyllene i den lokale butikken står de store boksene med melkepulver fra det danske næringsmiddelfirmaet Arla.

Produktet har nå erobret markedet og tvunget Emanuels virksomhet i kne. Emanuel kaller tørrmelkboksene for "Vaca Conquistadora" – kua som erobrer.

I Danmark får Arla ca. 77 millioner kroner i støtte av EU. Melkepulveret selges så billig at 20 000 bønder har måttet slakte sine kuer, og det i et av Sentral-Amerikas fattigste land. Dette er kun et eksempel på hvordan danske melkebønder er blitt en ytterst farlig motstander for noen av verdens fattigste. Europeisk melk transporteres for øvrig kloden rundt og selges så billig med EU-tilskudd at de lokale melkebønder ikke kan overleve.

Et europeisk dilemma
Samtidig sender EU en mengde bistandspenger til den tredje verdens landsbyer der det blå flagget blafrer med sine stjerner. Det vaier også i Emanuels landsby, og et stort EU-prosjekt har hjulpet melkebøndene der med å produsere langt billigere. Men hva hjelper det når støttekronene ruller?
Dokumentaren fra Danmarks Radio er en rundreise til noen av verdens fattigste land. Vi besøker noen av ofrene for EUs landbruksstøtte. Dokumentaren undersøker hvor vanskelig det er for oss europeere å beskytte våres egne interesser, når vi samtidig agerer i rollen som samaritaneren som skal redde verdens fattige.

Innkjøpt dansk program
Originaltittel: Nailed to the Bottom/Den dyre støtte
Produksjon: Danmarks Radio (2003)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57