Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 13. september 2000 kl 22.00 Generasjon.no: oppvekst og teknologi

Generasjon.no: oppvekst og teknologi (tt


NRK1 onsdag 13. september kl 22.00
Generasjon.no: oppvekst og teknologi (1:3)

Teknologi og oppdragelse

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forbruk av informasjonsteknologi (IT). Denne dokumentarserien retter søkelyset på hvordan dette påvirker forholdet mellom generasjonene, og i det første programmet møter vi to familier med svært ulikt syn på hvor grensene bør settes når man oppdrar sine barn i møte med teknologien.

Nordmenn elsker teknologi og kjøper mer av det enn de fleste andre folk i verden. Utviklingen går fort, og barn og unge suger den nye kunnskapen til seg fortere enn de fleste voksne. Det medfører store og raske endringer i oppvekstvilkårene, og det setter kommunikasjonen mellom generasjonene på nye prøver.

I \"Generasjon.no: oppvekst og teknologi\" ser vi nærmere på hvordan de elektroniske mediene preger oppdragelsen, skolegangen og fritiden til den oppvoksende generasjon nordmenn. Vi er til stede hjemme, på skolen og i vennekretsen.

To familier
Første program i serien tar for seg familien. Stikkordene er oppdragelse, grenser, tvil og opposisjon. Vi følger to familier med stikk motsatt syn på hva tv, data og andre elektroniske medier gjør med barna deres. Familien Lorentsson ønsker å skjerme sine barn, Adrian (12) og Julius (10) mest mulig mot tv og data, mens familien Grønberg med datteren Patricia (10) har huset fullt av skjermer og lar IT dominere nesten alle døgnets timer.

To verdisyn
Adrians foreldre tar utgangspunkt i Steinerskolens filosofi, og legger stor vekt på fantasi, viljekraft, natur og kroppsutfoldelse. Patricias foreldre tilhører fremste rekke i datamiljøet og er blant annet medarrangører av verdens største årlige dataparty, The Gathering, i Vikingskipet på Hamar.

Hva sikrer barna størst framgang og lykke? Vi ser at hverdagen blir svært forskjellig for Adrian og Patricia. Barna er heller ikke alltid enige i foreldrenes valg og grensesetting, noe som fører til enkelte konflikter. Hvor utslagsgivende er det at foreldrene har så ulike syn på teknologi? Blir Patricia datanerd og Adrian bonde fordi foreldrene oppdrar dem så ulikt?

NRK1 onsdag kl 22.00

Bilde
Patricia (10) har egen webside og hjemmet hennes er fylt av datamaskiner. Foreldrene ønsker å gjøre Patricia best mulig rustet for framtiden.

Dokumentarserie i tre deler fra NRK Kulturavdelingen
Prosjektleder: Hanne Hoel
Regi: Siw Winther

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)