Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 11. november 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: Prahas korte vår

Den kalde krigen: Prahas korte vår (t)

NRK2 torsdag 13. november kl 20.35
Den kalde krigen: (14:24) Prahas korte vår

Sovjet må bruke jernhansker

Var det uro i det amerikanske samfunn på grunn av Vietnamkrig og utbredte rasefordommer, var det enda mer dramatikk på østlig side av Jernteppet. Kommunistene prøvde med alle midler, men greide aldri å harmonisere sitt indre politiske liv.
Nikita Krustsjov hadde lenge en viss folkelig appell, både i øst og vest. Han var impulsiv og nysgjerrig, men hatet alle formaliteter. Hans visjon var å gjøre sovjetborgerne gladere, for derfor også å kunne bli mer produktive.
Politiske reformer ble gjennomført med stor kraft, men de gode overskuddsresultatene uteble. Til slutt mistet partiet og folket tålmodigheten. Krustsjov ble avsatt til fordel for en rekke av eldre partipamper som kom og gikk - eller døde.
Sovjetlederne måtte også ta hånd om en kulturbevegelse som hardnakket ville gå sine egne veier. Særlig var det uro i Tsjekkoslovakia. Nåværende president, forfatteren Vaclav Havel, har fortalt senere at det var ensbetydende med selvmord å kritisere kommunismen.

Behov for reformer
Da Alexander Dubcek i februar 1968 ble valgt til leder for det tsjekkiske kommunistpartiet, ble det reformforvirring i Moskva. Det var riktig nok stort behov for politiske reformer, men ytrings- og organisasjonsfrihet - det var å gå litt for langt. Moskva måtte igjen ta på seg jernhanskene.

Om serien
Det er Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production som står for den store samtidshistoriske serien. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70-tallet laget tv-suksessen En verden i krig. Opptak er gjort over store deler av verden.
Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp-politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til orde for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

NRK2 torsdag kl 20.35

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Producer: Jeremy Isaacs, CNN, Turner
Originaltittel: Cold War
Pressekontakt: Anne-Marie Astad tlf. 23 04 98 41