Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 30. mai 2010 kl 09.30 Språkteigen

- Tenk så dumme me var.

Mykje kan endre seg på 35 år, blant anna synet på eins eige språk. Kva tenkjer eldre kvener i dag om at dei slutta å snakke kvensk med borna sine?
Kven og språkforskar Pia Lane var vaksen før ho skjøna at heimstaden Bugøynes var tospråkleg. No samanliknar ho gamle og nye intervju frå heimstaden for å skjøne kvifor kvenene la vekk morsmålet.
Kvifor heiter det Finmark og Finland? Språkforskar Arne Torp sit på svaret.