Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 20. desember 1998 kl 22.15 Masaier i Serengeti - inntrengere på eget land

Masaier i Serengeti - inntrengere på ege

NRK1 søndag 20. desember kl 22.15
Masaier i Serengeti - inntrengere i eget land

Trues av moderne naturvern
Den vakre savannen i Serengeti og det storslåtte høylandet i Ngorongoro i Tanzania er blitt nasjonalpark. Det lyder som et godt og riktig prosjekt både for dyr, natur og mennesker. Men for lokalbefolkningen, masaiene, er naturvern og utviklingen av turisme en trussel mot livsgrunnlaget.
De fleste filmer fra Serengeti er rene natur- og dyrefilmer, hvor lokalbefolkningen kommer i bakgrunnen. Kveldens film fokuserer på masaienes konfliktfylte forhold til det moderne naturvernet.
Uten bruk av kommentarer får masaiene og deres støttespillere komme fritt til orde.
Masaiene, barabaiger og andre folkegrupper i det nordlige Tanzania lever av husdyrhold. De er pastoralister, gjeterfolk, som i flere hundre år har holdt til på savannen i den store Riftdalen.

Gunstig naturforvaltning
Nyere forskning anerkjenner gjeterbruk som en gunstig forvaltning av naturen i tørre områder i Afrika. Gjeterfolket som bor her har praktisert økologisk bærekraftig produksjon lenge før begrepet om bærekraftig utvikling kom på moten. Likevel overser myndighetene deres kunnskaper i arbeidet med bevaring av villdyr og natur.
Savannen i Serengeti i det kjente høylandet Ngorongoro utgjør en storslått natur, beliggende mellom Victoriasjøen i vest og Kilimanjaro i øst. Særlig med henblikk på deres egen utnyttelse av det attraktive storviltet, innså kolonimaktene på tyvetallet at dette var verneverdig natur. Lokalbefolkningen ble etter hvert tvunget til å flytte fra sine beiteområder som de til da hadde delt med villdyrene.

Noen må tape
Etter Tanzanias frigjøring fortsatte de nye myndighetene, delvis med press fra europeiske naturvernorganisasjoner, å utvikle forvaltningen av Serengeti nasjonalpark. Dette skjedde uten konflikter med lokalbefolkningen.
Men når et stort og rikt område med mange aktiviteter gjøres til naturpark, er det noen som vi tape. I dette tilfellet er det gjeterfolket som må gi etter for fredning av naturen og utviklingen av turisme.
Den internasjonale vernelobby har lagt press på myndighetene i Dar es Salaam og mener å besitte de rette metoder for vern av natur og villdyr. I disse vernestrategiene har ikke lokalbefolkningens kunnskap og interesser vært tilgodesett, til tross for at dette er mennesker som nettopp gjennom sin levemåte er viktige bidragsytere til bevaring og vedlikehold av den storslåtte naturen.
NRK1 søndag kl 22.15

Produsert av Universitetet i Oslo
Regi: Carsten Sørensen
For mer informasjon: Gunilla Gaarder: Faktaavdelingen, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123