Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 20. desember 2009 kl 09.30 Språkteigen

Om V6 i Rogaland

Norsk er som kjent eit V2-språk, men somme stader kan ein finne verbet på sjetteplass i setninga!
Då masterstudent Stig Rognes ved UiO dukka ned i Nordisk Dialektkorpus fann han mangt og mykje i Rogalandsdialekta. Kvifor dukkar til dømes tidsadverba Då og Nå opp så langt til venstre i setninga?

- Folk ler ofte når eg fortel kvar eg kjem frå, skriv ein lyttar frå Land.
- "Alle er jo frå eit land!" får ho høyre.
Stadnamnekspert Inge Særheim forklarar kva som ligg bak namnet.

Ampersand, eller '&' - heldt ein gong på å døy ut.
- På 1100-talet fekk teiknet ein konkurrent, fortel skriftgranskar Åslaug Ommundsen.

Skal ein uttale omelett slik ein skriv det, eller skal ein seie åmelett? Sylfest Lomheim sit klar med ein bunke lyttarspørsmål.