Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 20. mars 2005 kl 11.00 Familiegudstjeneste

Hosianna!

Kapellan Kjersti Marie Lægdene foran Grønnåsen kirke. (Foto: Viggo Brox)
Kapellan Kjersti Marie Lægdene foran Grønnåsen kirke. (Foto: Viggo Brox)
Grønnåsen kirke i Tromsø er årets påskekirke, og NRK tar oss med dit palmesøndag, langfredag og første påskedag får vi overvære . I dag inviterer kapellan Kjersti Marie Lægdene til familiegudstjeneste.

Kapellanen gleder seg til påskefeiring i Grønnåsen kirke, og vil i dag, palmesøndag, bruke fortellerformen når hun skal preke. Det lbir palmegrener og hosiannarop, og barna vil være med å prege gudstjenesten med sang og tekstlesing.

- Palmesøndag preges av palmegrener og hosiannarop. Jesu inntog i Jerusalem forteller om at det hellige kommer nær. Men selv om dagen preges av glede og lovsang, blir vi monnet om hvam som venter Jesus i lidelse og død, sier kapellanen.

Langfredag og første påskedag
Langfredag er en annerledes dag. Dagen har et dystert preg der det handler om Jesu lidelse og død. Likevel gir dagen rom for lys og håp. Det blir blant annet sang fremført av ensemblet Vokal Nord.

Første påskedag samles Grønnåsen menighet til høytidsgudstjeneste der Jesu oppstandelse skal feires. Sokneprest Leif Bremer holder dagens preken, og gjennom kor og menighetssang er det gleden over at livet seirer som preger gudstjenesten.

Om Grønnåsen menighet
Grønnåsen kirke i Tromsø er bare ni år gammen, og har en levende menighet. Kirken viser at samarbeid med nærmiljøet er viktig. Da menigheten skulle anskaffe orgel til den nye kirken, viste det seg at de ikke hadde råd. De søkte kontakt med Kirkelig utdanningssenter i Nord og Høgskolen i Tromsø, og takket være spleiselag kunne orgelet kjøpes. Orgelet brukes nå både av kirkens kantor og studenter.

Grønnåsen kirke er en levende menighet der også barna har en sentral plass. Her finner vi et aktivt søndagsskolearbeid, speiderarbeid, minigospel og barneministrater. Barneministrater er barn som opplæres og aktivt deltar i gudstjenestenes liv. Dette får vi et godt eksempel på under familiegudstjenesten palmesøndag.

Grønnåsen kirke er en åpen kirke der også kultur er et naturlig innslag. Rundt påske arrangeres "Det grønneste i åsen", et kulturelt opplegg med foredrag og konserter. Barna har også sine aktiviteter med egg og ansiktsmaling.


Egenprodusert gudstjeneste fra NRK Program Riks Tromsø
Samsending med NRK P1
Prosjektledere: Helge Gudmundsen, tlf. 73 88 18 15/95879025 og
Anne Mari Svendsen, tlf. 77 66 12 63/90593424