Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 30. november 2003 kl 23.25 Migrapolis

Etter Benjamin

Khalid Moradi fra Holmlia startet
Khalid Moradi fra Holmlia startet "Storebror"-prosjektet mot vold, uro, mobbing og rasisme (Foto: NRK)
Drapet på Benjamin Hermansen vekket mange til et engasjement mot rasisme. For noen fikk denne vekkeren ekstra stor betydning. Khalid Moradi fra Holmlia var en av dem som fant ut at han måtte gjøre noe. Han startet "Storebror"-prosjektet for å motvirke vold, mobbing, uro og rasisme.

"Brødrene" har inngått samarbeid med skoler, politi og fritidsklubber og aktiviserer yngre barn i friminuttene på skolen og i fritiden. De har startet basketball-laget Holmlia Kids og gir gratis trening i dans, capoeira og andre aktiviteter.

I dag er 19 år gamle Khalid en av flere aktive og populære "storebrødre" på Holmlia. Selv er han også strålende fornøyd med jobben – han blir rett og slett så glad av å hjelpe de yngre guttene, forteller han reporter Ingjerd Skrede.

Eldre mot rasisme
En av de andre som reagerte, var Marit Stakvik Jørgensen. Som en av ildsjelene ved Manglerud eldresenter startet hun "Eldre mot rasisme". Gruppen består av 10 – 12 pensjonister, og de forsøker å få flere med seg.

Marit forteller reporter Asta Busingye Lydersen at det ikke er så lett fordi mange eldre er svært skeptiske til fremmede. Men aksjonsgruppen har skaffet seg mye ny kunnskap og hatt mange interessante møter. De har blant annet besøkt en moske, en synagoge og et sosialkontor. De ble blant annet overrasket over å få høre at innvandrere ikke får mer sosialhjelp enn andre, forteller Marit.

SOS Rasisme
Ingrid Davidsen er skoleelev i Asker. Hun ble også rystet av drapet på Benjamin og fant ut at hun ville gjøre noe for å motvirke rasisme. For henne ble valget å melde seg inn i organisasjonen SOS Rasisme.

Reporter Arun Ghosh blir med henne på et møte i organisasjonen. Der diskuterer de blant annet hva de kan gjøre hvis det dukker opp aktive nynazister i nærmiljøet deres. Det er viktig å hindre at de får med seg flere, mener ungdommene. Blant annet er det viktig å tilby ungdommer som er i faresonen - kanskje fordi de mangler tilhørighet – et mer positivt miljø og et alternativt nettverk, mener aktivistene i SOS Rasisme.

Egenprodusert flerkulturelt magasin
Prosjektleder Marianne Mikkelsen
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83