Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 14. november 2013 kl 19.45 Den stille kampen: Urfolk i en ny tid

Hva skjer med de samiske yrkene?


Hvor mye blir igjen av den samiske kulturen hvis ingen samer lenger driver med reindrift eller fiske? Vil de samiske yrkene i framtida bare finnes på museum? Antes familie lever av å selge den samiske kulturen til turister. NRK besøker Levi, Kautokeino.

-Jeg er same, og jeg lever av det. Det sier Ante Aikio, som driver en restaurant på det finske vintersportsstedet, Levi. Sammen med sin kjæreste og sin far selger han den samiske kulturen til turistene. Antes far Niiles Jouni underholder med joik og runebomme. Ved siden av restaurantdrift har Ante også startet et samisk museum midt i Finlands mest besøkte vintersportssted.

Familien til Ante kommer opprinnelig fra Enare, men tjente ikke lenger nok på reindriften og flyttet til Levi for å satse på reiseliv. Men de lengter tilbake til det frie livet med rein, og hver sommer drar de tilbake til traktene rundt Enare-sjøen og lever på tradisjonelt samisk vis.

Tvangsslakting av rein
I Norge lever Mikkel Isak Eira fortsatt av tradisjonell reindrift, men også han møter utfordringer. Norske myndigheter mener det er for mange rein på Finnmarksvidda – og har sendt vedtak om tvangsslakting til Mikkel.

Sjøsamer
Også i den sjøsamiske bygda Pollen på Stjernøya utenfor Alta ønsker Tor Mikkola og kona hans, Bjørg, å videreføre gamle tradisjonsrike yrker. De elsker livet som sjøsamer og fiskerbønder, men ser at det stadig blir vanskeligere å overleve som det.

Om serien
Denne serien i seks deler byr på nære møter med samiske familier og folk fra hele Nordkalotten. Lærere, kunstnere, restauranteiere, jurister og politikere forteller hvordan samene har kjempet en stille kamp for anerkjennelse.

Serien tar oss med til Murmansk og Kiruna, Kautokeino og Elgå, Kåfjord, Levi, Lillestrøm, Karasjok og Helsinki.

En samisk versjon vises påfølgende søndag.

Produsert av NRK med støtte fra Finlands YLE, Sveriges UR og Nordvisjonen(2013)
Prosjektleder: Lise Borchgrevink, tlf 917 29 649
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 23 04 70 00